Nyheder
Nyheder

Fremtidens kirke til debat i Tyskland

Der lægges op til store forandringer i den lutherske kirke i Tyskland, der er ramt af stor medlemstilbagegang

Formand for den evangeliske kirke i Tyskland, biskop Heinrich Bedford-Strohm. Foto: Michael McKee

I den evangelisk-lutherske kirke i Tyskland (EKD) er der krisestemning. 

Tilbagegang

Sidste år meldte 270000 medlemmer sig ud af kirken, hvilket er en stigning på 22 % i forhold til 2018. Ved årsskiftet var der sket en medlemstilbagegang på knap 2 %, dvs. i alt 20,7 millioner er medlemmer af kirken eller 24,9 Procent af den samlede befolkning – et tal der ligger en anelse lavere end medlemstallet for den katolske kirke i Tyskland.

På grund af faldende kirkeskatteindtægter som resultat af medlemstilbagegang og faldende kirkegang grundet Covid-19 er EKD også økonomisk udfordret.

EKD’s synode har besluttet, at der skal sadles om for at knække den nedadgående kurve. For 3 år siden nedsatte EKD’s synode et fremtidsteam, der skulle komme med anbefalinger til, hvordan man kan fremtidssikre kirken. I spidsen for teamet står kirkens formand, biskop Heinrich Bedford-Strohm. For et par måneder kom rapporten fra fremtidsteamet, ”Kirche auf gutem Grund: 11 Leitsätze für eine aufgeschlossene Kirche” (Kirke med god grund: 11 grundsætninger for en udadvendt kirke).

De mange nye anbefalinger vækker stor debat, da de rokker fundamentalt ved den tradition og den struktur, som kendetegner kirken i dag. Samtidig er der dog bred enighed i EKD’s synode om, at der skal store ændringer til for at tackle krisen.

Rapporten kan læses på tysk her

 

Radikale tiltag

Anbefalingerne er bl.a. at sognestrukturen med tiden skal udfases, så der vil ikke være sognemenigheder ved hver kirke, men derimod være ”decentrale formater, nye menighedsformer og kirkelige livspraksisser”. Søndagsgudstjenester er ikke noget man vil kunne finde i hver kirke fremover, og det lægger også op til mange spørgsmål om hvordan man skal redefinere præstens rolle Desuden lægges der i rapporten op til at slanke det kirkelige system betydeligt ved at skære ned på den kirkelige forvaltning, råd, faglige centre i et forsøg på at afbureaukratisere og bryde kirkelige hierarkier ned. Til gengæld vil man arbejde ko-operativt, altså sammen med andre kirkelige og ikke-kirkelige aktører og organisationer, med et styrket fokus på økumeni samt de digitale muligheder. Det tyske samfund er ikke digitaliseret i samme grad som i Danmark, men EKD sætter nu turbo på digitaliseringen med både en digital innovationsfond, hackatons og et væld af digitale store og små udviklingsprojekter – hvilket er en arbejdsgren der især appellerer til de yngre medlemmer af kirken.

Kernen

Fremtidsteamet har med denne rapport forsøgt at finde ind til kernen af hvad kirkens opgave er, hvad det allervigtigste er, og hvad der skal prioriteres frem for alt andet. I rapporten udtrykkes et stærkt ønske om, at hele processen må bidrage til, at kirken kan gøre sig mere gældende og præge samfundet (”missionarisk handling”), ikke lukke sig om sig selv og være med i de offentlige samtaler der brænder sig på. Af samme grund står mission, diakoni, offentlighed, og ”Frömmigkeit” (fromhed) helt centralt i rapporten. 

Rapporten er et meget spændende oplæg, der kan bidrage til en frugtbar kirkelig debat, mener Mogens Mogensen, formand for Folkekirkens mellemkirkelige Råd. "Der er selvfølgelig stor forskel på kirkerne i Tyskland og i Danmark. Men der er også nogle ligheder, og jeg mener, at de pejlemærker, EKD opstiller i forhold til fremtidens kirke er relevante at diskutere også i en dansk, folkekirkelig sammenhæng," siger Mogens Mogensen.  

8. – 9. november er der møde i synoden i Den lutherske kirke i Tyskland, hvor der skal tages endeligt stilling til rapportens anbefalinger.