Nyheder
Nyheder

Folkekirkens deltagelse i migrationsnetværk har ingen politisk betydning

Om Folkekirkens medlemskab af Churches' Commission for Migrants in Europe

Folkekirken er nu blevet medlem af Churches' Commission for Migrants in Europe (CCME), et netværk med 60 års erfaring i kirkeligt migrantarbejde.. Foto: WCC.

Indlæg bragt i Kristeligt Dagblad 4. marts 2021

 

Faglig -og ikke politisk- motivering for deltagelse i kirkeligt migrationsnetværk

Kristeligt Dagblads forsideartikel 3. marts om folkekirkelig indtræden i et kirkeligt europæisk netværk for arbejde med migranter i Europa kunne forlede læseren til at tro, at Folkekirkens mellemkirkelige Råd nu er inde på et skråplan, hvor der fra folkekirkelig hold på utidig vis skal politiseres om flygtningepolitikken. For den der lugter en spændende kirkepolitisk skandale, må vi desværre dementere og melde, at sagen er meget mere triviel.

Sandt er det, at Churches' Commission for Migrant in Europe (CCME) arbejder med migrationsspørgsmål i forhold til EU-politikere og -administration. En naturlig følge af, at EU og mange regeringer i Europa ser kirker som meget væsentlige bidragydere til flygtningearbejde og integration. Og sandt er det, at der er politiske holdninger hos CCME-medlemmer, der er ligeså forskellige som hos os internt i folkekirken. Og som folkekirken derfor hverken kan eller skal skrive under på. 

Men det ændrer ikke ved, at der her er et netværk med snart 60 års erfaring i kirkeligt migrantarbejde i Europa, som vi i folkekirken kan lære meget af, samtidig med at vi naturligvis skal bidrage med de erfaringer, vi i folkekirken gør os. Som for EU-landene i det hele taget er det en stor udfordring for vore gamle nationale kirker at omstille os på måder, der magter at rumme nytilkomne kristne medborgere. Hertil har vi brug for dette faglige netværk for at få al den hjælp og læring, der er at hente hos vore europæiske kirkefæller.

Danmark er medlem af FN, skønt FN nogle gange vedtager resolutioner, som Danmark og danskere ikke er enige i. På samme måde er folkekirken med i internationale økumeniske organisationer, fordi vi som folkekirke ikke er en afsondret ø, men en del af kirken globalt i en verden, der hænger sammen på tværs af grænser. Det ændrer ikke på de særlige spilleregler, vi har i folkekirken som følge af, at vi ikke har én synode, men dybest set 4,3 mio. ligeværdige stemmer, der kun kan sige noget på egne vegne. Ved indmeldelsen i CCME har Mellemkirkeligt Råd eksplicit tydeliggjort dette for CCME. CCME har svaret, at de er helt klar over disse danske forhold, som jo egentlig ikke er så særegne, idet kirker generelt ikke afgiver suverænitet til nogen ekstern økumenisk organisation. Enhver udtalelse fra sådanne organisationer skal altid forstås i det lys.

 

Mogens S. Mogensen
Formand for Folkekirkens mellemkirkelige Råd