Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Et nyt hold tager over i Det mellemkirkelige Råd

Nye rådsmedlemmer og et nyvalgt formandskab indleder rådsperioden med at fokusere på en folkekirkelig Ukraine-indsats

På billedet ses forrest fra venstre: Peter Lodberg, Lisbeth Damgren, Anne Birgitte Reiter, Paneeraq S. Munk, Marianne Christiansen, Peter Skov Jakobsen. Bagest fra venstre ses: Piet Schwarzenberger, Peter Fischer-Nielsen, Sarah Ziethen, Ole Buchardt Olesen og Peter Sode Jensen. Valgt til Rådet er desuden Niels Nymann Eriksen og Linda Beck Madsen, som ikke var til stede, da billedet blev taget. 

Der har hersket en vis uvished de seneste måneder i Det mellemkirkelige Råd idet der denne gang var udsigt til en større udskiftning af medlemmer. Halvdelen af medlemmerne i Rådet er ved stiftsrådenes ordinære valg af repræsentanter blevet udskiftet, herunder hele formandskabet. Der er hermed en fornemmelse af, at et nyt hold tager over, skønt der i udgangspunktet ikke er lagt op til kursændringer.

Der skulle sammensættes et nyt formandskab, og valget faldt på professor, dr.theol Peter Lodberg fra Aarhus Stift som formand, sognepræst Niels Nymann Eriksen fra Københavns Stift som næstformand og provst Lisbeth Damgren fra Aalborg Stift som kasserer. De blev alle enstemmigt valgt af alle stemmeberettigede.

Dermed kan formandskabet begynde en ny rådsperiode med et klart mandat i ryggen. Peter Lodberg er professor, dr.theol i missionsteologi og økumenisk teologi og har livslang erfaring og kendskab til det mellemkirkelige og økumeniske arbejde, både i Danmark og internationalt. I 80’erne var han centralkomitemedlem i mange år i Kirkernes Verdensråd. Han har været generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp såvel som i Det økumeniske Fællesråd. I sidstnævnte funktion spillede han en afgørende rolle i etableringen af Det mellemkirkelige Råd i 1989. ”Det er ligesom at komme hjem,” sagde Peter Lodberg på rådsmødet og udtrykte stor glæde over at få muligheden for at beskæftige sig med det mellemkirkelige arbejde i folkekirken.

Det er første gang Rådet har været samlet, siden krigen i Ukraine brød ud, og det nye Råd så det som en vigtig opgave at bidrage til en bred folkekirkelig indsats i forhold til at tage godt imod ukrainske flygtninge samt at arbejde for et dansk engagement i det internationale økumeniske arbejde afledt af Ukraine-krigen.

MKR har i løbet af krigens første 6 uger brugt betydelige ekstra ressourcer fra det eksisterende budget til at respondere på den første stribe af umiddelbare og presserende behov. Rådet besluttede at søge en tillægsbevilling, så der hurtigst muligt kan skaffes ekstra ressourcer til, at Det mellemkirkelige Råd kan spille rollen som nationalt ressourcecenter for de mange spørgsmål af teologisk og praktisk karakter, som rejser sig i sogn, provsti, stift i mødet med de mange ukrainske flygtninge.

 

Medlemmer af Rådet fra 2022 til 2026:

Linda Beck Madsen, Fyens Stift - nyvalgt

Piet Schwarzenberger, Haderslev Stift - nyvalgt

Peter Sode Jensen, Ribe Stift - nyvalgt

Peter Fischer-Nielsen, Viborg Stift - nyvalgt

Ole Buchardt Olesen, Helsingør Stift - genvalgt

Anne Birgitte Reiter, Lolland-Falster Stift - genvalgt

Sarah Ziethen, Roskilde Stift - genvalgt

Niels Nymann Eriksen, Københavns Stift - genvalgt

Lisbeth Damgren, Aalborg Stift - nyvalgt

Peter Lodberg, Aarhus Stift - nyvalgt

Peter Skov-Jakobsen, Københavns Stift – født medlem

Marianne Christiansen, genvalgt af bispekollegiet.

Paneeraq Siegstad Munk, repræsenterer Grønlands stift

 

Læs mere om rådsmedlemmerne HER