Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

En bøn for freden

Vi er alle påvirkede af de voldsomme hændelser i konflikterne i Gaza såvel som i Ukraine. Derfor har de danske biskopper inviteret til en kort forbønsgudstjeneste for fred og forsoning i forbindelse med det fælles bispemøde. Gudstjenesten var i Viborg Domkirke tirsdag den 24. oktober kl. 17.00. 

Mange påvirkes af de seneste ugers nyheder og billeder fra Israel og Gaza om vold, terror og krig. Tirsdag den 24. oktober blev der i Viborg Domkirke markeret en speciel freds- og forsoningsgudstjeneste, som netop adresserede vores usikkerhed og rådvildhed i troen på Guds magt til forvandling. 

Prædikant var biskop Marianne Christiansen, Haderslev, og liturger var biskop Peter Skov-Jakobsen, København, og biskop Henrik Stubkjær, Viborg. Organist var Domorganist Morten Ladehoff.

I kollektbønnen under gudstjenesten blev det sagt: "Vi beder dig, forvandl hadet og vreden, giv os agtelse for modstanderen, indgyd mod og ånd for at skabe fred". 

Vi har brug for at se mennesket i den anden, på begge sider af krigens skillelinjer, og vi har brug for tro på forandring og forvandling fra det vi kender, til det som vi håber på - fred og forsoning. 

I salmen før prædikenen blev det formuleret på følgende måde: "Så hjælp os at leve med varsomme hænder, med kærlige øjne og med nænsomme ord".  Gudstjenesten i Viborg var en bøn om dette, og liturgien deles her til inspiration og opmuntring til kirker, der ønsker at holde en fredsgudstjeneste og bede for fred.

Læs liturgien her.

Lyt til prædikenen nedenfor eller læs den via dette link

Fotos: Viborg Stift / Henrik Helms... Tryk på den røde pil t.h. for at se flere billeder.