Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Det mellemkirkelige Råd vil være mere klimabevidst 

Med en netop vedtaget rejsepolitik vil Det mellemkirkelige Råd mindske klimaaftryk og CO2-udledning 

 

På det seneste rådsmøde drøftede og vedtog Det mellemkirkelige Råd for første gang en officiel rejsepolitik. Heri opfordres Rådet, politisk valgte repræsentanter, ledelse og medarbejdere til at begrænse klimaaftryk og følge den kollektive forpligtelse til at nedbringe CO2-udledning. 

Selvom Det mellemkirkelige Råd er en relativt lille organisation, har der traditionelt været høj rejseaktivitet. Rådet repræsenterer folkekirken internationalt og modtager derfor mange invitationer til møder, seminarer, konferencer, generalforsamlinger i alle dele af verden. Men ikke alle møder er lige vigtige. Og læren fra tiden under corona-nedlukningerne er, at mange møder kan afholdes på tilfredsstillende vis online.

Fremover opfordres alle medarbejdere og tillidsvalgte at overveje en ekstra gang om de skal deltage i rejsekrævende møder, og om mødet evt kan foregå online. Hvis man skal rejse til et møde, opfordres man til at søge hensigtsmæssige rejseformer – det kan være samkørsel eller tog i stedet for fly. Endvidere opfordres man til at lægge møder i forlængelse af andre faglige aktiviteter. 

Læs mere i rejsepolitikken HER

Klimaaftryk skal fremover være en faktor i Rådets beslutningsprocesser. Det mellemkirkelige Råd vil altså tænke klimabelastningen med i beslutninger og handlinger. Det kan for eksempel blive aktuelt, hvis et givent projekt involverer høj rejseaktivitet. 

På et senere tidspunkt vil rejsepolitikken blive taget op igen, og man vil se på om der er brug for opdateringer eller stramninger af rejsepolitikken. 

MKR foretager selv løbende større og mindre (politiske) beslutninger med et vist klimaaftryk. MKRs politisk valgte repræsentanter i økumeniske organisationers ledende organer m.v. deltager i disse organers politiske beslutninger, der potentielt kan have omfattende klimaaftryk fx beslutninger om deltagerantal til konferencer, igangsætning af nye initiativer og grupper.