Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Det mellemkirkelige Råd til kirkeministeren: Migranter kan styrke folkekirken

I en samtale med Kirkeminister Louise Schack Elholm drøftede Det mellemkirkelige Råd hvordan man gennem det mellemkirkelige arbejde kan styrke det lokale folkekirkelige liv og skabe bedre balance mellem by og land.

Kirkeminister Louise Schack Elholm besøgte for nylig Det mellemkirkelige Råd. Her står hun ved siden af Det mellemkirkelige Råds formand, Peter Lodberg. Foto: Christian Arffmann. 

Kirkeminister Louise Schack Elholm kom på besøg under rådsmødet – ledsaget af retschef Pernille Esdahl og sekretær Lea Mikkelsen. Det var et hilse-på-møde hvor kirkeministeren kunne mødet Rådet og blive kendt med dets arbejde og drøfte aktuelle anliggender af interesse for Rådet. Det var samtidig en anledning til at kirkeministeren kunne præsentere hvilke opgaver hun har særligt fokus på i sin ministertid.

Kirkens potentiale

Blandt andet talte kirkeministeren om at hun ser et stort potentiale for liv og vækst i alle dele af landet; folkekirken er et samlingspunkt mange steder, hvor der ikke er andre lokale samlingspunkter. Kirken sætter rammen for mennesker overalt i samfundet – om det er i glæde eller sorg.

Ifølge kirkeministeren kræver en decentral folkekirke stærke menighedsråd, som er tegnet af de mennesker, der er en del af kirken. De udfordringer, som menighedsrådene står overfor, skal der arbejdes for at lette indgangen til og arbejdet i menighedsrådene.

Udfordringerne som følge af affolkningen og dermed lavere skattegrundlag i landområderne rejser spørgsmålet om vedligeholdelse af kirkebygningerne. Da kirkeministeren ligeledes er minister for landdistrikter, er hun altså særligt optaget af at arbejde for en bedre balance mellem by og land. I mange landsogne bor der pt mange ukrainere, rumænere og andre nydanskere fra Central- og Østeuropa, der især arbejder i landbrugssektoren. 

Som Det mellemkirkelige Råd anførte, er verden kommet til Danmark, selv til de mindre landsogne. Det mellemkirkelige arbejde for at inkludere nydanskere i kirken kan derfor ses som nye muligheder for menighedsrådene og landområderne.

Dobbelt medlemskab

Det handler blandt andet om en fælles folkelighed og fælles kirkelighed, men det handler også om spørgsmålet om dobbelt medlemskab; Hvordan kan vi lette adgangen til folkekirken for nytilkomne med en anden kirkelig baggrund? Og hvad betyder det lutherske og hvor afsondrede skal vi være i forhold til andre kirkelige traditioner? Kirkeministeren har ikke pt. planer om at arbejde for dobbelt medlemskab og opfordrede til at man først rejser debatten internt i folkekirken og drøfter spørgsmålet grundigt forud for en politisk proces. 

Relationer til Ukraine

I modtagelsen af ukrainere har folkekirken spillet en central rolle, og folkekirken løfter her en folkelig opgave og er med til at sikre sammenhængskraften. For tiden har Det mellemkirkelige Råd en varm linje til den selvstændige ortodokse kirke i Ukraine, og der er planer om at danne venskabsmenigheder mellem Ukraine og Danmark. Rådet oplyste ministeren, at der vil være rig mulighed for besøgsrejser, fx i Ukraine eller hos baltiske kirker eller kirker i Mellemøsten.

Mulighederne er mange – og Det mellemkirkelige Råd ser frem til et godt samarbejde!