Nyheder
Nyheder

”Den grønne omstilling handler ikke bare om at være klimatosse – det handler om næstekærlighed”

Hvad en dansk præst kan lære af at besøge et koptisk ortodokst kloster i den egyptiske ørken

Anafora. Foto af: Mads Christoffersen

Anafora. Foto af: Mads Christoffersen

Af: Sarah Ziethen, sognepræst ved Roskilde Domkirke og rådsmedlem i Det mellemkirkelige Råd

Tænk at mennesker, der lever tæt på fattigdomsgrænsen (2 dollars om dagen) og ikke har den helt store uddannelse, kunne inspirere mig, en glødende klimaaktivist og fortaler for folkekirkens grønne omstilling! Jeg tog på studierejse til Egypten, en retræte på uddannelsesstedet Anafora, hvor de lever efter, at tro ikke er noget man har, men noget man gør. Her kan studerende komme og lære om church based development work og økologi og økonomi, og her kan troende komme og mærke, at det at passe på naturen er at tage sig af Guds skaberværk.

For Anafora er et sted, hvor spirituel inspiration, økologisk levevis og bæredygtig uddannelse og udvikling går hånd i hånd. Det er med udgangspunkt i Biskop Thomas' vision om et holistisk sted, hvor mennesker kan vokse og udvikle sig på alle måder. Her er 3 kirker, som er koptiske, men økumeniske i deres ånd, de fungerer som uddannelsessted, traumebehandling for kvinder, genoptræning af mennesker med handicap, genskoling af drenge, der er faldet ud af skolesystemet, diverse relationer til universiteter på bachelor og master niveau, affaldssortering, håndværksskoler som vævning, lysstøberi, træværksted og ikonmaleri og selve retrætecenteret. 

Det økologiske aspekt er vigtigt for Anafora, der ser mennesket som indfældet i og en del af naturen og ved at tage vare på mennesket, tager man også vare på naturen og omvendt. Derfor er det lige nødvendigt at sortere affald og undgå sprøjtemidler, som det er at gå i kirke og tage del i fastens veganske måltidsfællesskaber. 

Anafora er meget mere end et kloster, det er bygget op af et fællesskab af ca. 50 koptiske søstre og frivillige, som arbejder i værkstederne, på markerne og i køkkenet. De tager imod gæster, er et forbillede for alle, der kommer, enten på uddannelse eller besøg, og med hele deres virke og væren inspirerer de til en gæstfri og grøn tilgang til medmennesket.

Rejsen
Vi var en blandet flok rejsefæller - repræsentanter fra Areopagos, Det mellemkirkelige Råd (MKR) og Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU), der alligevel skulle på monitoreringsrejse efter et første projektsamarbejde med uddannelse af lokale ledere i forskellige miljøforbedrings tiltag og mikrofinansprojekter, og så os fra MKR.

Vi fik en grundig introduktion til Anafora og de visioner, som retræteområdet, genoptrænings- og uddannelsescenteret og kirke er bygget op om. Vi besøgte mulige partnere i Cairo, CEOSS (Coptic Evangelical Organization for Social Services) og den danske ambassade, samt rejste til Corsea i det sydlige Egypten for at besøge det kommende projekt Anafora Too og evaluerede de igangværende Danida-støttede projekter med hhv. kompostering og affaldssortering, spare- og lånegrupper for kvinder samt nyopstartede grønne komiteer, der arbejder for grønne initiativer lokalt i samarbejde med eksisterende organisationer. Desuden fik vi indblik i skolens arbejde som brobygger mellem religioner og deres tilgang til klimamæssige udfordringer og uddannelse af de kommende generationer.

 

Stor inspiration
Det var vildt inspirerende! For disse mennesker, der i langt højere grad end os er berørt af klimaforandringerne, de er jo ikke skyld i dem – de kommer aldrig i nærheden af en flyvemaskine, oksekød får de måske en gang om året og det overforbrug af tøj vi har – det er der ikke råd til her! Men de er bekymrede som vi er – og de gør en forskel – helt nede i bunden! For der er ikke et affaldssystem hernede, så man har de sidste mange år bare kastet sit skrald på jorden. Plastikposer, lortespande, madrester – alt sammen er blevet efterladt i varmen eller brændt af på bålet. Men nu skal det være slut! 

For disse mennesker, de bekymrer sig om klimaforandringerne, de bekymrer sig om de dyr, der spiser plastik, de bekymrer sig for deres børn der får giftig røg i lungerne. Så nu er der lavet skraldeindsamlingsgrupper, der tager ud og samler skrald og sorterer det, genanvender alt hvad der kan – og hvad vi ikke troede kunne genanvendes. Og dem der sætter gang i det? Det er præster og menighedsfolk, der har været på kursus på Anafora. Med udgangspunkt i skabelsens forunderlighed og Guds nærvær lærer de, hvordan de kan være med til at gøre en forskel!

Og det er vildt inspirerende! Kirken lever virkelig op til, at tro ikke er noget man har – men noget man gør! Det vil jeg tage med mig hjem – at når disse mennesker, som lever bag bjerge af gammelt skrald, i lugten af brændt plastik og uden at vide, om de kan give deres børn mad i morgen – gør hvad de kan for at begrænse klimaforandringerne – hvor meget mere kan vi, privilegerede mennesker, så ikke gøre. For os – og for dem. For den grønne omstilling handler ikke bare om at være klimatosse – det handler om næstekærlighed.

 

Generalsekretrær for Danske Kirkers Råd, Mads Christoffersen, var i slutningen af 2021 også på besøg i Anafora. Læs hans rejseberetning her

Anafora. Foto af: Thomas Emil Horneman-Thielcke

Anafora. Foto af: Thomas Emil Horneman-Thielcke