Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Dansk biskop møder præsident Zelenskyjs højre hånd

Henrik Stubkjær, der også er præsident for Det Lutherske Verdensråd, har besøgt Ukraine. 

Delegationen fra LVF under mødet med lederen af præsident Zelenskyjs kontor i Kiev, Andriy Yermak. Foto: Det ukrainske præsidentkontor.


 

Henrik Stubkjær, der er biskop i Viborg og præsident for Det Lutherske Verdensforbund, LVF, har under et tredages besøg i Ukraine mødt lederen af præsident Zelenskyjs kontor i Kiev, Andriy Yermak. 

- Det er først og fremmest en stor ære for Det Lutherske Verdensforbund, at der bliver lagt mærke til, at den forholdsvis lille lutherske kirke i Ukraine og LVF med sit landeprogram for humanitær bistand yder en vigtig indsats i landet, siger Henrik Stubkjær.

Samtidig ved den ukrainske ledelse, at Det Lutherske Verdensforbund kan tale med en vis vægt i lande, hvor den lutherske kirke står stærkt. Og det har betydning aktuelt.

- Lige nu arbejder den Ukrainske regering sammen med Schweiz om en international fredskonference i juni. Rusland har tidligere meldt ud, at de ikke deltager, men Ukraine håber, at lande, der har stærke forbindelser til Rusland, vil deltage på konferencen. Det kan fx være lande fra det globale syd - lande med lutherske kirker som er med i LVF, siger Henrik Stubkjær.

Han har sympati for tanken og har for nyligt været i Etiopien som præsident for LVF, hvor han mødtes med både landets præsident og statsminister. Han håber derfor, at Etiopien er et af de lande, hvor LVF kan tale med vægt.

- Det er svært at vurdere, om det kan lykkes, men i LVF vil vi skrive til vores lokale medlemskirker og bede dem prioritere den intranationale fredskonference. LVF taler med en stemme, der har en vis vægt, for der er stor respekt for kirken i flere lande. I et land som Etiopien har LVF altid været der og ydet et stort hjælpearbejde under perioder med tørke og sult, siger Henrik Stubkjær.

For den ukrainske regering er det vigtigt, at så mange lande som muligt deltager i fredskonference, og regering er bevidst om, at kirken kan tale med en anden røst end gængse officielle kanaler.

Henrik Stubkjær rejste i Ukraine med en lille delegation fra LVF, der blandet andre talte generalsekretæren, Dr. Anne Burghardt. Formålet med rejsen var at vise støtte og drøfte Ukraines kamp mod de russiske besættere og de russiske myndigheders brug af kirken som en del af kampen. 

Den danske kirkeminister, Morten Dahlin, var også inviteret med og deltog i delegationens program i Kiev.

- Jeg sætter meget stor pris på ministerens deltagelse og hans store engagement i de møder, han havde der. Formålet med denne tur var fra min side blandt andet også at vise den danske kirkeminister, hvordan Det Lutherske Verdensforbund arbejder, siger Henrik Stubkjær.

Ministeren har i forbindelse med besøget udtalt, at krigen i Ukraine ikke bare er en territorialkrig, men også en religionskrig. Henrik Stubkjær deler ministerens betragtning, og har stor respekt for og bakker fuldt op om ministerens initiativ for at hjælpe den ukrainsk-ortodokse kirke med at blive anerkendt som trossamfund i Danmark.

Under Ukraine-besøget mødte Henrik Stubkjær også Kharkivs borgmester, der er gået under jorden af sikkerhedsmæssige årsager. Derfor måtte de mødes på et hemmeligt sted i byen, som ligger tæt på grænsen til Rusland.

Borgmesteren overrakte en helte-medalje fra præsident Zelenskyj til Henrik Stubkjær som anerkendelse af Det Lutherske Verdensforbund sociale arbejde i Kharkiv, og af at delegationen kom på solidaritets-besøg.

Borgmesteren sagde: Der er mange, der støtter os, men ikke ret mange der kommer. 
Medaljen blev oprindeligt givet til Heltenes by, Kharkiv, men blev altså givet videre.