Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Bed sammen med kvinder fra Taiwan

Fredag den 3. marts afholdes Kvindernes Internationale Bededag 2023. Det er en global økumenisk bevægelse for bøn og handling, og i år er en del af temaet: "Kvinder fra Taiwan leder os i bøn". 

Foto: kvindebededag.dk. Malet af kunstneren HuI-Wen HSAIO.

Om bededagen

Den kvindelige bededagstradition stammer fra 1887, hvor kvinder i USA begyndte at forme bedekredse. Lige siden har kvinder på tværs af kirker og nationer bedt sammen og med tiden formet en fælles global bønnekæde. I Danmark har Bededagen været afholdt hvert år siden 1922. 

Danmarks Økumeniske Kvindekomité har de seneste år arrangeret bededagen, som afholdes i mange danske byer bl.a. Frederiksværk, Nykøbing F, Christiansfeld og Skagen. Læs mere her om hvilke steder bededagen bliver afholdt. 

Hvert år produceres et bededagsmateriale med et tema udvalgt af en gruppe kvinder fra et bestemt land eller område. Dette års materiale kan du finde her. I år er det kvinder fra Taiwan, som har tilrettelagt en liturgi. I liturgien står blandt andet:

For mere end 100 år siden kom der missionærer til Taiwan og delte de gode nyheder med os. Folk hørte evangeliet og modtog frelsen

I liturgien får man et indblik i taiwanesiske kvinders historie og dagligdagsliv. Forskellige kvindestemmer fortæller i gudstjenesten om deres land og om de udfordringer, de har i hverdagen. Dermed får man viden fra landets egne folk og dermed en bedre forståelse for landets befolkning og deres situation.

2023 Taiwan: “I Have Heard About Your Faith”

Årets tema er "Jeg har hørt om jeres tro" sagt af apostlen Paulus i Efeserbrevet 1,15. Ellen Magrethe Gylling, formand for Danmarks Økumeniske Kvindekomite skriver således om Taiwan og deres forhold til årets tema:

"De kristne i Taiwan udgør kun 3,9% af befolkningen. Langt den største del af befolkningen er buddhister og taoister. Og så er der en del forskellige mindre religioner. Så de kristne i Taiwan er et mindretal, og alligevel udtrykker de så klart et håb i deres gudstjenesteliturgi.

"Jeg har hørt om jeres tro" - skriver apostlen i brevet til menigheden i Efesos. Jeg tænker, at de kristne i Taiwan er i stand til at spejle sig i denne tekst, som apostlen jo også skrev til et mindretal i Efesos. Paulus takkede Gud for efesernes måde at udleve deres kærlighed og tro på. Han bad om, at de måtte få visdommens og åbenbaringens ånd, og ville komme til at kende Gud gennem Helligåndens lys og inspiration.

Ofte distraheres vi af vanskeligheder og forhindringer og kan endog tabe vores håb og tro, eller stole på vores svage, menneskelige natur. Men vi er kaldet til at holde vores håb og tro på Guds rige og Hans løfter oppe. Gennem Helligåndens oplysning kommer vi til at se den trofaste, kærlige og nåderige Gud.

Gennem hele brevet delte forfatteren sine bønner for de hellige i tillid til, at de kunne fange hvor bred, lang og høj Kristi kærlighed er (Efes.3,18). Er vi villige til at svare på den kærlighed - ved ikke at leve for os selv, men for Gud?

Kristi kærlighed viser sig gennem vore handlinger, som peger hen på Guds herlige og overvældende arv.

I Guds øjne er vi ikke konfettistykker, som flyver med vinden uden en specifik retning; men uerstattelige brikker i et puslespil. Til trods for vores forskelligheder, sociale baggrunde, regionale sammenhænge og kulturelle forskelligheder, bliver vi ét i Jesus Kristus."

Kollekt

I bedehæftet er også forslag til indsamlinger ved gudstjenesten. I år vil indsamlingerne gå til to projekter: Frelsens Hærs integrerede center for børn i Savar, Bangladesh, som har tre forskellige afdelinger: 

  • Et hjem for udsatte piger
  • Et hjem/herberg for drenge med synshandicap
  • En folkeskole for børn i lokalsamfundet med i alt 235 børn.

Formålet med de tre institutioner i ét center er at sikre, at de børn, der er sårbare, kan lære i et almindeligt uddannelsesmiljø, hvor de værdsættes og behandles med respekt og værdighed.

Derudover går indsamlingerne også til projektet Terimbere i Burundi, Afrika, hvor Kvindenetværket i samarbejde med Kvindedepartementet i UEBB (Baptistkirken i Burundi) har projektet Terimbere. I Terimbere Projektet har kvindedepartementet oprettet 14 kvindegrupper fordelt på 4 distrikter. I disse grupper har kvinderne forskellige former for indtægtsskabende aktiviteter, samt spare-låne aktiviteter. Disse aktiviteter giver kvinderne en lille indtægt og mulighed for at betale sygesikring, skolepenge mm. til deres familier.

På nuværende tidspunkt er Ellen Magrethe Gylling på besøg på Færøerne hos de katolske Maria-søstre i Torshavn. Her holder de hvert år en inspirationsdag om det tema og det land, som har tilrettelagt gudstjenesteliturgien. De fejrer også Kvindernes Internationale Bededag og samler ind under gudstjenesten. Sidste år indsamlede de omkring 16.000 kr. alene på Færøerne til projekterne.