Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Årligt fællesmøde for mellemkirkelige 
stiftsudvalg og Det mellemkirkelige Råd

I år afholdes fællesmødet d. 3. og 4. februar i Vejle. Temaet for dagene er "Fra nær og fjern - kirker i globale og lokale fællesskaber". 

Fra nær og fjern - kirker i globale og lokale fællesskaber.

Det økumeniske arbejde, hvad enten det foregår på globalt eller lokalt plan, handler om at bringe kirker tættere på hinanden. At lytte til, og prøve at lære af hinanden som kirker, hvad enten det handler om forkyndelse, diakoni eller mission, er derfor motoren i kirkernes økumeniske arbejde. Som altid er det verden, der skriver kirkens dagsorden. I det forgangne år har det været kendetegnet ved, at det danske økumeniske arbejde især har været præget af modtagelsen af ukrainske flygtninge og de udfordringer og den læring, som er fulgt med dette.

Årsmøde 

Tilmelding

Krydspunktet mellem det økumeniske og det diakonale ude og hjemme, er derfor omdrejningspunktet for det årlige møde mellem Det mellemkirkelige Råd og stiftsrepræsentanter 3.-4. februar 2023. Her skal vi tale om, hvordan vi som kirker kan lære af hinanden og vokse sammen i fællesskab på tværs af kulturelle, kirkelige, regionale og nationale grænser. Vi vil undersøge hvordan erfaringer med global diakoni kan blive gjort frugtbar i stifter og lokale menigheder; Og vi vil vise eksempler på gode lokale samarbejder som skaber læring og enhed på tværs.

Programmet fredag

Fredag den 3. februar begynder klokken 17.30 med middag. Herefter er der oplæg ved Peter Lodberg, Birthe Juel Christensen, Jonas Jørgensen og Anne Mie Skak Johansen. De forskellige oplæg omhandler perspektiver på globalt og lokalt samarbejde mellem kirker. Aftenens program afsluttes med gruppesamtaler om styrkelse af økumenisk handling og læring i sogne, provstier og stifter.

Programmet lørdag

Lørdag den 4. februar indledes med morgenandagt klokken 8.45. Dagen har fokus på ukraineres møde med folkekirken, hvor bl.a. Viktoria Mortensen og Johannes Wamberg Andersen, Det mellemkirkelige Råds nye medarbejdere, holder oplæg. 

Programmet slutter efter frokost. Du kan læse mere i programmet nedenunder. 

Læs invitation, praktisk information og program for dagene her.