Fortsæt til hovedindholdet
Offentlighedsteologi
Bog og webinarserie: ’Offentlighedsteologi. En introduktion’

Bog og webinarserie: ’Offentlighedsteologi. En introduktion’

 

Hvad kan den kristne teologi bidrage med i den nutidige offentlige debat? 
Det giver flere gode navne en række bud på i bogen Offentlighedsteologi. En introduktion.

Lektor i bioetik, Mickey Gjerris og forsker i Det gamle Testamente, Søren Holst ser på forholdet mellem kristendom, klima, menneskesyn og natursyn. 
Leder af Grundtvig-Akademiet, Ingrid Ank, ser på Grundtvigs åndsfrihedstanke som et modsvar til overvågningskapitalisme og det ’gennemsigtige menneske’, mens stiftskonsulent Birgitte Stoklund Larsen kaster et teologisk blik på identitetspolitik. 
Og der er mange flere!

Bogen er udgivet på Forlaget Eksistensen.

Se mere her: 

https://www.eksistensen.dk/offentlighedsteologi.html

 

Antologien introducerer offentlighedsteologi som begreb og som rolle for en kirke i et åbent, pluralistisk og demokratisk samfund.

 

De tre indledende kapitler giver et overblik over selve begrebet, kristendommens offentlige rolle gennem historien, og den danske tradition omkring teologi og tro i det offentlige rum. De følgende kapitler introducerer kristen teologi i forhold til klima, identitetspolitik, migration, økonomi, videnskab, sjælesorg i det offentlige rum, åndsfrihed og perfekthedskultur.

 

Her kan du læse forordet til bogen 

 

Her kan du købe bogen hos forlaget 

Nedenfor kan du gense tidligere webinarer i serien om offentlighedsteologi. Du kan også lytte til podcasten fra webinarerne på spotify


I dette webinar introducerer prof. Peter Lodberg og lektor Ulrik Nissen, Århus Universitet, begrebet offentlighedsteologi.


Prof. Niels Henrik Gregersen, Københavns Universitet, og Jonas Adelin Jørgensen om Offentlighedsteologi i den danske tradition.


webinar "Økonomisk ulighed og kirkernes respons." Sekretariatsleder Nik Bredholt


Webinar "Et lukket menneske er åbent: åndsfrihed som opgave for teologien." Leder af Grundtvig-Akademiet Ingrid Ank


webinar "Herske eller herske? Klima, natursyn og menneskets rolle i den store fortælling." Lektor Mickey Gjerris og lektor Søren Holst


Webinar "Mennesket er altid mere end. Perfekthedskultur, præstationstænkning og menneskesyn." Lektor Johannes Nissen, Aarhus Universitet


Webinar "Kristendom, kirke og offentlighed i historisk perspektiv." Lektor Matthias Sommer Bostrup, Aarhus Universitet


Webinar "Sjælesorg som offentlighedsteologi." Lektor Christine Tind Johannessen, FUV


Webinar "Den aktuelle debat om videnskab og tro." Professor Peter Øhrstrøm, Aalborg Universitet


Webinar "Kirke og migration." Indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen og konsulent Mogens S. Mogensen