Fortsæt til hovedindholdet
Arbejdsgrupper og følgegrupper
Teologisk arbejdsgruppe

Teologisk arbejdsgruppe

Kommissorium for teologisk arbejdsgruppe 2018 - 2022


Arbejdsgruppen består normalt af op til fire medlemmer af Folkekirkens mellemkirkelige Råd, herunder de to biskopper, hvoraf Rådet udpeger den ene som formand. Herudover udpeges op til seks medlemmer. I sammensætningen af arbejdsgruppen tilstræbes folkekirkelig teologisk bredde. Arbejdsgruppen kan supplere sig med eksterne ressourcepersoner.

Arbejdsgruppen sammensættes for fire år ad gangen og følger således Folkekirkens mellemkirkelige Råds perioder.

Arbejdsgruppens primære opgave er med et folkekirkeligt udgangspunkt at behandle sager af teologisk relevans for Folkekirkens mellemkirkelige Råd, herunder at:

  • følge den internationale teologiske debat og tage del heri, når det skønnes relevant
  • fremsætte forslag til, hvordan teologisk materiale kan formidles i folkekirkelige sammenhænge
  • varetage bilaterale teologiske samtaler med andre kirkesamfund i Danmark
  • behandle interreligiøse emner, hvor det har relevans for folkekirkens mellemkirkelige arbejde

Arbejdsgruppen arbejder selvstændigt med disse opgaver på grundlag af Folkekirkens mellemkirkelige Råds lovtekst og bekendtgørelse, dets forretningsorden og ud fra øvrige retningslinjer vedtaget i Folkekirkens mellemkirkelige Råd.

Arbejdsgruppen står til ansvar over for Folkekirkens mellemkirkelige Råd, som orienteres løbende gennem arbejdsgruppens formand og arbejdsgruppens mødereferater.

Arbejdsgruppen er forpligtet på i alle aspekter af sit arbejde at have et så bredt folkekirkeligt engagement som muligt for øje.

Arbejdsgruppen kan fordele sine konkrete opgaver til gruppens enkelte medlemmer eller underudvalg, som skriftligt eller mundtligt refererer til arbejdsgruppen som helhed.


Arbejdsgruppens medlemmer
Peter Skov-Jakobsen (formand)
Marianne Christiansen
Ole Burchardt Olesen
Birgitte Graakjær Hjort
Kurt E. Larsen
Bo K. Holm
Thomas Reinholdt Rasmussen
Fra sekretariatet: Thorsten Rørbæk