Fortsæt til hovedindholdet
Om Folkekirkens Migrantsamarbejde
Hvad er Folkekirkens Migrantsamarbejde

Hvad er Folkekirkens Migrantsamarbejde?

Folkekirkens Migrantsamarbejde er et nationalt ressourcecenter og samarbejdsnetværk for de arbejdsgrene i folkekirken, som har særligt fokus på at være kirke blandt de mere end 900.000 indvandrere og efterkommere, som bor i Danmark.

Folkekirkens Migrantsamarbejde er organiseret som en flad netværksorganisation, der understøtter det lokale arbejde i folkekirken. Tilgangen i det daglige arbejde er samarbejde, netværk, viden og erfaringsudveksling. På nationalt plan er Folkekirkens Migrantsamarbejde etableret som en arbejdsgren under Folkekirkens mellemkirkelige Råd. I hvert af de 10 stifter koordineres arbejdet af en ressourceperson udpeget af biskoppen. Lokalt udmøntes arbejdet i aktiviteter og fællesskaber i folkekirkens sogne og i det kirkelige foreningsliv.

Vi er til rådighed for menighedsråd, præster og ansatte i folkekirken samt de kirkelige organisationer. Du kan for eksempel kontakte os, hvis du ønsker at vide mere om materialer på andre sprog, kulturbarrierer, migrantmenigheder, sprogcaféer eller spisefællesskaber. Vi står til rådighed, både hvis du har brug for sparring omkring en konkret sag, eller hvis du har brug for at tale om, hvordan du griber et nyt initiativ eller samarbejde an. 

I forhold til eksterne partnere så som myndigheder, institutioner og det øvrige civilsamfund er vi den nationale aktør for folkekirkens arbejde med integration og udlændinge. Du kan for eksempel kontakte os, hvis du vil høre mere om at samarbejde med folkekirken om integration, eller hvis du har brug for hjælp til at finde frem til relevante kirkelige partnere i dit område.

 

 

Hvorfor Folkekirkens Migrantsamarbejde?
Folkekirken er en kirke for hele folket, ikke kun for kirkegængerne eller for medlemmerne. Derfor omfatter folkekirkens integrationsarbejde også alle uanset kulturel og religiøs baggrund, og uanset om behovet er socialt, praktisk eller åndeligt. Folkekirkens særlige styrke er, at der er et helhedsorienteret menneskesyn, hvor også eksistentielle og åndelige behov imødekommes, og hvor der er plads til at tale om tro. Derfor oplever vi, at mange udlændinge – uanset trosmæssig baggrund – føler sig hjemme i de kirkelige aktiviteter og fællesskaber.

Folkekirkens Migrantsamarbejde har dokumenteret, at udfordringen med den faldende medlems- og dåbsprocent fortrinsvis skyldes tilkomsten af nye befolkningsgrupper, der ikke bliver en del af folkekirken. Mange af de nytilkomne kommer fra andre kulturelle, kirkelige og religiøse traditioner og har derfor ikke samme naturlige tilknytning til folkekirken som den del af befolkningen, der er opfostret med den. Folkekirken risikerer dermed at blive en etnisk homogen kirke i et mangfoldigt samfund. Hvis folkekirken også fremover skal være en kirke for hele folket, må folkekirken derfor tage udfordringen op og arbejde for at afspejle befolkningen. Folkekirkens Migrantsamarbejde er sat i verden for at understøtte dette arbejde.