Fortsæt til hovedindholdet
Håndbøger, guider, overblik
Migrantmenigheder.dk

Migrantmenigheder.dk

Denne bog er udarbejdet i 2009 af Folkekirkens mellemkirkelige Råd i samarbejde med Kirkernes Integrations Tjeneste på baggrund af projektet "Folkekirken og migrantmenigheder" efter initiativ fra folkekirkens biskopper.

Bogen giver gennem beskrivelser og interviews en indføring i, hvad migrantmenigheder er, og fremlægger samtidig konkrete bud på, hvordan forskellige former for samarbejde mellem sognekirker og migrantmenigheder i Danmark kan gribes an.

Migrantmenigheder.dk
98,00 kr.

Kontakt sekretariatet på 33114488 eller interchurch@interchurch.dk for at købe bogen.