Nyheder
Nyheder

Unge fra flere lande snusede til dansk kirkeliv

På økumenisk kursus tog unge på rundtur i forskellige danske kirker og blev præsenteret for lokalt økumenisk arbejde

På et økumenisk kursus tog unge på tur rundt i Danmark. Her ses Kinga og Izabella i Nyhavn. Foto: European Fellowship of Christian Youth.

Af Kathrine Fischer, kursusarrangør, FDF

 

25 unge fra Sverige, Grækenland, Danmark, England, Finland, Ungarn, Indien, Slovakiet, Frankrig, Rumænien og Cypern, tilbragte 4 dage i Danmark og stiftede bekendtskab med dansk kirkeliv. Kurset er blevet til i et samarbejde mellem European Fellowship, Konferencen for Europæiske Kirker og FDF Danmark, som var vært for kurset.

De unge kursister, som kommer fra bl.a. lutherske, ortodokse, katolske og anglikanske kirker, fik et godt indtryk af kirkelivet i Danmark. De lagde særligt mærke til folkekirkens store indflydelse på det danske samfund. I forbindelse med besøgene i danske kirker blev de unge også overraskede over, hvor mange salmer der bliver sunget til danske gudstjenester og hvor stor en rolle kvinder spiller i kirkelivet.

De besøgte Roskilde, hvor biskop Peter Fischer Møller bød velkommen. På rundtur i byen blev de introduceret til dansk kultur og historie og til det lokale kirkeliv. Roskilde Vineyard bød på kaffe og fortalte om deres diakonale arbejde for byens borgere og deres samarbejde med andre kirker. 

En frivillig i kirken kunne fortælle, hvordan de ønsker at være mere nærværende over for lokalområdets borgere – og at et vigtigt skridt imod dette er at have et stærkere økumenisk samarbejde. Det var stærkt for deltagerne at se, at de forskellige kirkeretninger mødes, lærer hinanden at kende og taler hinanden op.

De unge kursister besøgte også Lyngby, hvor præsterne har et samarbejde på tværs af kirkeretninger. Kirkerne var gået sammen og havde arrangeret 2 timer med workshops ved de forskellige kirker: Lyngby Kirke, Christianskirken, Lyngby Frikirke, Nærum Adventistkirke, Skt. Knud Lavard Kirke og Lyngby Baptistkirke og afslutningsvis en Taizé-gudstjeneste. 

En eftermiddag og aften, som ikke kun gav håb til kursisterne, men i den grad også til de lokale kirker, som kom i dialog med kursisterne og med hinanden.

Under kurset var der inspirerende oplæg fra forskellige foreninger, kirkeretninger, præster, frivillige og kursisterne selv. Kursisterne havde varierende erfaring med økumenisk teologi, men de var nysgerrige på at lære om andre teologiske retninger. Det var derfor en fornøjelse at se, hvordan kursisterne gik fra at være lidt generte, til at kunne tale om globale spørgsmål som kvinders rolle i kirken, vielser af par af samme køn, Palæstina-Israel-konflikten; og deres egne problematikker i deres kirker, hvor erfaringer og udvekslinger af ”ståsteder” blev til spirende samtale.

Fakta

Om Be1 Kursus

Be1 kursus afvikles hvert år i weekenden før Bedeugen i ønsket om at samle unge fra forskellige kirkeretninger og vise dem lokale former for økumeni, som kan inspirere dem, når de kommer tilbage til deres hjemlige kirker. 

Kurset arrangeredes i år af FDF i Danmark, European Fellowship of Christian Youth og Konference for Europæiske Kirker. Det er Kathrine Fischer fra FDF der har været primus motor i forhold til at arrangere og afvikle Be1 kurset i Danmark.