Nyheder
Nyheder

Tænketank: Manglende viden om forfulgte kristne

Ny rapport fra Tænketank For Forfulgte Kristne viser, at kristenforfølgelser er værre end nogensinde før, og at der er et lavt vidensniveau hos danskerne om religiøs forfølgelse

Der er for lidt viden om forfulgte kristne, for eksempel om at kristne holdes i et jerngreb i Kina. Kristne kinesere bliver overvåget, og hundredvis af kirker lukkes og ledere fra uafhængige kirker fængsles, oplyser Tænketanken for Forfulgte Kristne. Foto: Xanthi Morphi/WCC/Kirkernes Verdensråd. 

Kristne forfølges i stigende grad, og der rapporteres om mange stærkt bekymrende forhold for kristne rundt om i verden. 

Problematikken med kristendomsforfølgelse er ikke ny, men kalder på øget bevågenhed og handling fra et samfund som det danske. Det konkluderer Tænketanken for Forfulgte Kristne, der netop er udkommet med en ny rapport. Rapporten Danmarks ansvar for forfulgte kristne, som er udgivet på Bibelselskabets Forlag, stiller skarpt på, hvor presset på kristne aktuelt er størst – og hvor behovet for politisk handling dermed er mest påtrængende.

Køb rapporten her. 

Læs artikel om den nye rapport her.

I rapporten omtales stærkt bekymrende forhold for kristne minoriteter i Mellemøsten, Kina, Indien, Nordkorea, Afghanistan og Nigeria. 

”Vi oplever rundt omkring i verden en ny nationalisme, hvor lande lukker om sig selv, og hvor religion og politik kobles tæt. Dermed bliver det sværere at være minoritet. Samtidig betyder Covid-19-sitationen, at der flere steder udpeges syndebukke – igen minoriteterne. I et stigende antal lande i verden udgør kristne denne minoritet,” fortæller biskop emeritus Karsten Nissen, der er formand for Tænketanken for Forfulgte Kristne.

Aktuelt er forfølgelserne værre end nogensinde. Alligevel undervurderes omfanget. I tænkerankens rapport kan man læse en undersøgelse af danskernes viden om religionsfrihed og forfølgelse. I undersøgelsen, der er udført af analyseinstituttet Megafon, anslår blot 30 % af de adspurgte, at forfølgelse af kristne udgør et stort problem.  

Til spørgsmålet om, hvad der er behov for i Danmark for at modvirke forfølgelse af religiøse minoriteter rundt om i verden svarer 62 pct. øget oplysning i undervisningen, mens 51 pct. svarer øget oplysning gennem medierne.

Læs hele undersøgelsen her.

Der er med andre ord brug for mere information og oplysning om forfølgelse, konkluderer Karsten Nissen. 

”Undersøgelsen viser, at der er stort behov for oplysning i skoler, uddannelsesinstitutioner, højskoler, kirker og andre trossamfund. Medierne må også tage et ansvar for at formidle viden,” siger Karsten Nissen. 

I rapporten gives konkrete anbefalinger til hvordan man kan skabe mere opmærksomhed om forfølgelse og udbrede kendskabet til problemet, heriblandt i kirkerne. Helt konkret anbefaler rapporten kirkerne ... 

At inddrage mennesker i menigheden, der er flygtet fra lande, hvor der finder forfølgelse sted 
• At undervise om kampen for tros- og religionsfrihed som en del af konfirmationsforberedelsen 
• At planlægge foredrag, sogneaftner og studiekredse om tros- og religionsfrihed og om de vilkår, forfulgte kristne lever under i særlige områder og lande
• At oprette venskabsbånd til menigheder i områder, hvor det er vanskeligt at være kristen menighed 

• At oprette venskabsbånd til menigheder i områder, hvor det er vanskeligt at være kristen menighed 
• At støtte de organisationer, som aktivt udfører et hjælpe- og solidaritetsarbejde for og blandt forfulgte kristne
Samt at indbyde til forbønsgudstjenester med fokus på særlige brændpunkter, hvor kristne forfølges 

 

Tænketank for forfulgte kristne blev stiftet i 2019. Yderligere oplysninger på www.tffk.dk

Yderligere oplysninger: Formand for Tænketank For Forfulgte Kristne, Karsten Nissen, E-mail:kn@km.dk, tlf. +45 40 15 84 37.