Nyheder
Nyheder

Tænketank: Manglende viden om forfulgte kristne

En Megafon-undersøgelse for Tænketank For Forfulgte Kristne afslører lavt vidensniveau om religiøs forfølgelse

Der er for lidt viden om forfulgte kristne, for eksempel om at kristne holdes i et jerngreb i Kina. Kristne kinesere bliver overvåget, og hundredvis af kirker lukkes og ledere fra uafhængige kirker fængsles, oplyser Tænketanken for Forfulgte Kristne. Foto: Xanthi Morphi/WCC/Kirkernes Verdensråd. 

Kristendom er den største religion i verden, og der er flest kristne, der forfølges på grund af deres tro, fremgår det af internationale rapporter. Men flest danskere har den opfattelse, at islam er den største religion, og at flest muslimer er udsat for forfølgelse.

Det fremgår af en undersøgelse af danskernes holdning til religionsfrihed og forfølgelse udført af analyseinstituttet Megafon for Tænketank For Forfulgte kristne. Læs hele undersøgelsen her.

Tænketanken har ønsket undersøgelsen for at få kendskab til, hvad danskerne generelt ved om forfølgelse af kristne til brug for arbejdet med at formidle dokumenteret viden på området og dermed påvirke offentligheden, politikerne, kirkerne og de kirkelige organisationer til at arbejde for tros- og religionsfrihed for alle.

På verdensplan er der omkring 2,3 milliarder kristne og 1,8 milliarder muslimer. I undersøgelsen anses ytringsfrihed som den vigtigste menneskerettighed  fulgt af religionsfrihed.

Til spørgsmålet om menneskerettigheder under særligt pres svarer 32 pct. ytringsfriheden og 27 pct. religionsfriheden.

Kendskabet til i hvilke lande den religiøse forfølgelse finder sted er relativt lavt, både hvad angår forfølgelse af kristne som af muslimer, fremgår det af undersøgelsen.

Undersøgelsen viser, at der er et stort behov for oplysning om religiøs forfølgelse og graden af forfølgelse.

Til et spørgsmål om situationen i Kina angiver 18 pct. at kristne udsættes for hård undertrykkelse eller forfølgelse, mens 26 pct. svarer, at de tror, at kristne oplever ingen eller få restriktioner i Kina. Men rapporter vidner om, at kristne holdes i et high-tech jerngreb med kameraer i kirkerne, ansigtsgenkendelse mv., så myndighederne kan følge med og identificere, hvem der kommer i kirken samt at hundredvis af kirker lukkes og ledere fra uafhængige kirker fængsles.

Til spørgsmålet om, hvad der er behov for i Danmark for at modvirke forfølgelse af religiøse minoriteter rundt om i verden svarer 62 pct. øget oplysning i undervisningen, mens 51 pct. svarer øget oplysning gennem medierne.

”Undersøgelsen viser, at der er stort behov for oplysning i skoler, uddannelsesinstitutioner, højskoler, kirker og andre trossamfund. Medierne må også tage et ansvar for at formidle viden,” siger formand for Tænketank For Forfulgte kristne, biskop emeritus Karsten Nissen.

Undersøgelsen fra Megafon, ”Undersøgelse af holdningen til forskellige aspekter af grundlæggende menneskerettigheder, navnlig religionsfrihed og forfølgelse” er finansieret af en donation fra Borgfonden.

Tænketank for forfulgte kristne blev stiftet i 2019. Yderligere oplysninger på www.tffk.dk

Yderligere oplysninger: Formand for Tænketank For Forfulgte Kristne, Karsten Nissen, E-mail:kn@km.dk, tlf. +45 40 15 84 37.