Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Program for møde mellem Mellemkirkeligt Råd og stiftsrepræsentanter, 2-3. februar 2024 i Vejle 

- Fokus på Dansk formandskab for Det Lutherske Verdensforbund 2023-2030
- Styrkelse af samarbejdet mellem Mellemkirkeligt Råd og Stiftsudvalg
- Mellemkirkelige og 
interreligiøse møders udfordring til spiritualitet i folkekirken 

Velkommen til det årlige fællesmøde for Folkekirkens mellemkirkelige Råd og repræsentanter for stiftsråd og stiftsudvalg. Det finder sted i Vejle d. 2.-3. februar 2024. Denne gang i et lidt anderledes og udvidet format, da lørdagens program afholdes i samarbejde med Folkekirke og Religionsmøde. Skønt det mellemkirkelige og interreligiøse teologisk/kirkeligt set er to forskellige størrelser dækker samme udvalg i en del stifter både religionsmøde, mission og det mellemkirkelige. Og tematisk oplever vi, at en række områder krydser hinanden, som fx lørdagens tema om, hvordan folkekirkens spiritualitet møder ”fremmede spiritualiteter”

Årsmødet er delt op i en mere intern mellemkirkelig del om fredagen og en fælles inspirationsdag om lørdagen.

 

Fredag 2. februar 2024 fra kl. 17.30 – 22.00 på Vejle Center Hotel

Temaer: 
1. Dansk formandskab for Det lutherske Verdensforbund 2023-2030

2. Styrkelse af sammenhænge mellem det internationale og stifternes mellemkirkelige arbejde

Med folkekirkelig opmærksomhed på biskop Henrik Stubkjærs rolle som nyvalgt præsident for Det lutherske Verdensforbund har vi lige nu et optimalt udgangspunkt for at styrke mellemkirkelig bevidsthed og arbejde i folkekirken. Henrik Stubkjær vil holde oplæg og tale med os om, hvilke muligheder det giver os i folkekirken, og hvordan vi bedst udnytter dette momentum.

Oven i det har Det mellemkirkelige Råd fået en ny bevilling til at styrke relationen mellem det lokale og det nationale mellemkirkelige arbejde. Dermed har vi ekstra ressourcer til at styrke samarbejdet mellem Det mellemkirkelige Råd og mellemkirkeligt arbejde i stifter og provstier. Men hvad er der brug for? Og hvordan kommer de forøgede ressourcer bedst til gavn?

Mere end nogensinde har vi den kommende tid som stiftsarbejde og landsarbejde brug for at tænke sammen og lade nye ideer blomstre gennem erfaringsudveksling og konkret planlægning.

 

Lørdag 3. februar 2024 fra kl. 10.00 – 15.30 i Løget Kirke, Løget Center 2, 7100 Vejle

Anden del af årsmødet er planlagt sammen med Folkekirke og Religionsmøde som en åben inspirationsdag, der afholdes i Løget Kirke i Vejle. Invitationer hertil er udsendt til en bredere gruppe af deltagere fra stiftsudvalg og arbejdsgrupper og andre enkeltpersoner i folkekirken, der arbejder med tematikker omkring folkekirke, religionsmøde og mødet med kristne fra andre kirker og kulturer. Mødets titel og tema er:

De dybeste lag
Folkekirkens spiritualitet – tradition og nye bud
Se dagsprogram HER

Folkekirkens spiritualitet er traditionelt kommet til udtryk i gudstjeneste, liturgi, salmer og kirkerummets æstetik. Men i et højhastighedssamfund som det danske søger flere mennesker ro og fordybelse bl.a. i andre spirituelle praksisser. Indflydelse fra østlig religion og det stigende antal indvandrere med bl.a. ortodoks og katolsk baggrund har fået flere til at interessere sig for andre former for spirituel praksis. Det har aktualiseret behovet for i folkekirken at gentænke sammenhængen mellem egen tradition, dogmatik og praksis. Folkekirken har en spiritualitet og uanset hvilken tro, man har, og hvor man befinder sig i det kirkelige landskab, bygger medlemmerne videre på og udvikler denne i mødet med spiritualitet i andre kulturelle, kirkelige og religiøse strømninger.

Er der noget at hente ved at gå tilbage til den tidlige kirke og genopdage den oldgamle kristne spiritualitet? Og kan vi lære noget af den mere ”sekulære” spiritualitet, som findes udenfor folkekirken? Hvordan favner folkekirken de åndeligt søgende, som i udgangspunktet ikke søger hen mod folkekirken?

Vi glæder os til at se jer til et spændende mellemkirkeligt døgn hvor ånden, tankerne og idéerne forhåbentligt flyver høj

Vel mødt!

Peter Lodberg
Formand for Mellemkirkeligt Råd


Praktiske detaljer

TID og STED: 

Fredag den 2. februar klokken 17.30 på Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle. 
Mødet begynder med middag klokken 18.00. Selve programmet slutter klokken 22.00 med efterfølgende socialt samvær. 

Lørdag den 3. februar klokken 10.00 – 15.30 Løget Kirke, Løget Center 2, 7100 Vejle.
Tag taxa eller bus nr. 4 fra Vejle Banegård. I bil: Drej fra ved Vejle Syd (afkørsel 61b). 

PRIS: Deltagelse fredag med overnatning:  kr. 1700
Deltagelse fredag uden overnatning: kr. 600 
Deltagelse lørdag: Gratis

TILMELDING: Tilmelding via dette link
eller telefonisk til Det mellemkirkelige Råd, Telefon: 33114488, email: interchurch@interchurch.dk
 

Download dokumentet her