Nyheder
Nyheder

Nyt nordisk ansigt på KEKs sekretariat i Bruxelles

Konferencen for Europæiske Kirker har ansat den finsk-ortodokse præst Heikki Huttunen som generalsekretær. Han er bredt kendt som brobygger og økumeniker.

Heikki Huttunen under en morgenandagt ved KEKs generalforsamling 2013.

- Stort tillykke til KEK!” lyder det fra Mette Ladefoged, sogne- og hospitalspræst og tidligere medlem af KEKs centralkomité.

- Det er rigtigt spændende. Det at han er ortodoks og det at han er finsk. De finske kirker betyder meget for KEK, og den finsk-ortodokse kirke har en særstilling både blandt de ortodokse kirker og i den nordiske region," siger Mette Ladefoged.

Heikki Huttunen vil overtage stillingen efter belgiske Guy Liagre, som førte organisationen igennem de senere års store strukturændringer og flytning af sekretariatet fra Genève til Bruxelles.  

At KEK nu får en finsk og ortodoks generalsekretær kan vise sig ganske vigtigt i en tid, hvor dialogen mellem kirkerne viser sig vanskelig på forskellige og afgørende punkter. De finske kirkers engagement i den økumeniske bevægelse har en lang historie. Heikki Huttunen har i sit nuværende job som leder af Finlands økumeniske Råd spillet en væsentlig rolle i dette engagement, lige som han har været aktiv i Kirkernes Verdensråd først som ansat og siden som medlem af Centralkomitéen. Derigennem kender han det kirkelige landskab indgående, og han har fornemmelse for kirkernes indbyrdes forhold.  

Mette Ladefoged siger om den ny generalsekretær:

- Det, der især slår mig ved Heikki er, at han er så gennemøkumenisk. Der er ingen tvivl om, hvor han selv står, men han er meget åben og imødekommende.”  

Som eksempel på hans økumeniske sind, fortæller hun, at hun ved et besøg i Finland engang bad Fader Heikki om lov til at deltage i gudstjenesten i hans ortodokse menighed i Espoo. Hun blev ikke alene indbudt til at deltage men også til at prædike.

- Vi holdt dialogprædiken sammen om søndagen. Jeg talte på dansk, som blev oversat til finsk, og så blev det finske oversat til engelsk for mig. Det var en stor oplevelse at være med til som luthersk, kvindelig præst. ” 

Selv siger Heikki Huttunen om stillingen:

- KEKs opgave er at assistere og inspirere kirker i deres mission og tjeneste midt i en virkelighed i forandring, og at hjælpe dem til at udtrykke et kristent syn på ting i nye og krævende situationer.”  

Overfor Yle, Finlands svensksprogede public-service station, konstaterer han, at organisationen står overfor store udfordringer.

- Europa lever på tærsklen til en ny tid. Vi ved ikke, hvordan fremtiden kommer til at se ud, men noget kan vi godt ane. Migration og klimaforandringer påvirker os alle på mange måder. Den kristne kirke er sikkert med i billedet, som den har været i totusind år, men dens budskab og tjeneste søger sin rette plads i en ny situation. ” 

- At fremme tolerance og respekt mellem mennesker og at modsætte sig alle former for diskrimination, racisme, islamofobi og antisemitisme hører til økumenien. Faktisk er jeg mere bekymret for kristne minoriteters position i Mellemøsten end over at der nu er flere muslimer i Europa end tidligere.” 

Heikki Huttunen tiltræder stillingen den 1. januar 2016.

 

Af Rebekka Højmark Svenningsen, Europamedarbejder