Nyheder
Nyheder

Kirkerne har fået øjnene op for de digitale muligheder

Corona-pandemien har tvunget kirker i mange lande til at gøre brug af de digitale platforme. Mange kirker ser nye muligheder i den digitale verden

Bøn og andagt finder i stigende vej til de digitale platforme. På billedet ses dagens bøn fra ærkebiskoppen i Church of England, Justin Welby. Foto: archbishopofcanterbury.org. 

Coronanedlukningen i marts tvang folkekirken til at tænke nyt. Når nu kirkedørene blev låst, var kirkerne nødt til at finde nye måder at være kirke på under nedlukningen. Det åbnede for nye digitale muligheder. I Danmark gjorde man sig forskellige erfaringer med diverse digitale gudstjenester og andagter. 

Rapport om folkekirkens håndtering af coronaperioden i foråret 2020
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) har i samarbejde med frivillige folkekirkelige bidragsydere udgivet en rapport med titlen ”Når folkekirken skal spille efter reglerne – men uden for banen”. 

Læs rapporten her

Formålet med rapporten har været at undersøge folkekirkens håndtering af coronaperioden i foråret 2020. I rapporten indgår en undersøgelse, der viser, at 53% af danskerne forventer, at kirken markerer sig og er tydeligt til stede efter en katastrofe. Birgitte Graakjær Hjort, afdelingsleder i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, står bag undersøgelsen og siger i denne sammenhæng: ”Undersøgelsen viser, at folkekirken spiller en vigtig rolle under kriser på nationalt niveau og helt konkret for den enkelte.”  

Et andet vigtigt emne i rapporten er, hvordan coronakrisen mange steder har været med til at kickstarte en digital nytænkning rundt omkring i sognene. Birgitte Graakjær Hjort siger: ”Krisen har sat gang i en udvikling, hvor den henvender sig mere direkte til en bredere målgruppe. Pludselig kunne flere danskere følge kirkens aktiviteter hjemme, og for eksempel deltage i deres lokale gudstjeneste selvom de ikke kan være fysisk til stede. Det ser vi store udviklingsmuligheder i.” 
 

Også i andre lande har man tænkt i nye baner i forhold til at være kirke  og er begyndt at få øjnene op for de mange digitale muligheder. 

Engelske erfaringer med digitalisering af kirken 
I England, hvor man har været særligt hårdt ramt af pandemien, ser nogle den digitale udvikling som et svar på den faldende kirkegang i Church of England. Man har her oplevet en stor stigning i antallet af digitale gudstjenester.  

På hjemmesiden AChurchNearYou.com har engelske kirker oprettet mere end 17.000 forskellige gudstjenester og begivenheder og mange kirker beretter om, at der til mange af disse digitale gudstjenester har været langt flere deltagere end til den almindelige søndagsgudstjeneste. Church of England’s ugentlige gudstjeneste er blevet set mere end tre millioner gange, siden man begyndte at vise den i marts. 

Ærkebiskoppen af York, Stephen Cottrell, fortæller i Church Times, hvilken betydning de digitale gudstjenester har: ” I en tid hvor mange har følt sig isolerede og bange har Church of Englands sogne og præster udsendt tusinder af digitale gudstjenester og andre begivenheder med et ønske om at skabe trøst og håb i deres nærområder. Vi ved at titusindvis, af dem der bruger de digitale tilbud, aldrig har haft kontakt til deres lokale kirke og måske aldrig har hørt det kristne budskab før. Det er et tegn på, at vi alle har brug for at få stillet den åndelige sult i vores liv."

Hvad gør man i Tyskland?  
Den lutherske kirke i Tyskland (EKD) er også for alvor ved at komme ind på den digitale bane. Selvom det tyske samfund ikke er lige så gennemdigitaliseret som det danske, så er der de seneste år vokset et væld af digitale initiativer frem i EKDs centrale digitaliseringsafdeling. Det har man gjort, fordi man ser gode fremtidsmuligheder for kirken på de digitale platforme. 

Kirken afholdt det seneste møde i synoden (kirkerådet) online. Med de ”digitale kirketårne” kan man nu finde 12500 menigheder på nettet. En digital innovationsfond er oprettet hvor man kan ansøge om midler til store og små digitale kirkelige projekter. Fonden har allerede modtaget 250 ansøgninger. Ligeledes er der oprettet en digital værktøjskasse til det kirkelige ungdomsarbejde. Et aktuelt eksempel er også et reserveringssystem som alle kirkerne kan benytte sig af i forbindelse med julegudstjenester.  

Amerikanerne foretrækker stadig at gå i kirke fysisk
Det internationalt anerkendte PEW forskningscenter i Washington har undersøgt amerikanernes religiøse vaner, efter pandemien kom til landet. Denne undersøgelse viser bl.a. at halvdelen af regelmæssige kirkegængere har udskiftet kirkegang med digitale tilbud. For mange var det første gang de brugte TV eller internettet til at deltage i gudstjenester og andagter, og mange valgte gudstjenester fra en anden kirke end de er vant til at gå i. Undersøgelser viser altså, at mange er glade for at bruge de digitale tilbud, men også at langt de fleste vil foretrække at gå i kirke fysisk frem for at deltage digitalt, når pandemien på et tidspunkt er overstået.  

Internationale lutherske udfordringer  
Det Lutherske Verdensforbund har også undersøgt hvordan coronakrisen har påvirket lutherske kirker rundt omkring i verden. For mange kirker var det en positiv oplevelse at gå online, da det åbnede for kreative løsninger og at man kunne nå ud til folk der ikke plejer at komme i kirken. 

Men mange lutherske kirker befinder sig i udsatte områder, hvor internet og elektricitet ikke er en selvfølgelighed, og hvor corona-restriktionerne har gjort  gjort det svært at holde kontakten til ældre og udsatte medlemmer af kirkerne. Mange kirker har også fremfor alt måttet prioritere den diakonale indsats i forbindelse med den økonomiske krise forårsaget af nedlukninger i forbindelse med Covid-19 pandemien.   
 

Af Niels Geil