Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Nordiske kirker sætter fokus på dåb i en forandringstid

I de nordiske lande oplever man generelt faldende dåbstal. Hvordan skal kirkerne reagere på det? Nyt nordisk samarbejde om dåb i et samfund under forandring 

pige hælder vand i dåbsfad

Foto: Svenska Kyrkan/Kristin Lidell.

De netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at stadig flere vælger dåben fra. Igennem flere år har kirkerne kunnet konstatere faldende dåbstal. Det samme gør sig gældende i de andre nordiske lande. Parallelt hermed er der i både Danmark og de øvrige nordiske lande gjort mange tiltag for at imødegå udviklingen og tydeliggøre betydningen af dåb i samfund med kirkeligt traditionstab. 

Med færre dåb følger også færre indmeldelser. Med faldende medlemstal vil kirkerne, hvis tendensen fortsætter, skulle spørge sig selv om nogle år, om de stadig repræsenterer majoriteten i befolkningen. Er de stadig folkekirker?

Nordisk fællesskab

Udviklinger omkring dåb har på sigt grundlæggende betydning for teologisk og samfundsmæssig selvforståelse såvel som samfundsmæssig plads i vores nordiske folkekirker. For at arbejde med denne problemstilling i en fællesnordisk samtale har initiativtagere i de nordiske folkekirker iværksat initiativet Baptism in Times of Change, et samarbejdsforløb om dåb hvor forskere, praktikere og kirkeledere fra hele Norden i fællesskab gennemdrøfter dåb i forhold til tradition, teologi og praksis samt samfundsudvikling.

I en række webinarer vil kirkerne fra Island, Finland, Norge, Sverige og Danmark drøfte dåbens  betydning i samfundet. Webinarerne er gratis, foregår på engelsk på Zoom og er åbne for alle. Første webinar finder sted 10. marts kl. 13. Mere information (program mm) på denne hjemmeside. Direkte link til tilmelding finder man her.

Med projektets mellemkirkelige karakter er Folkekirkens mellemkirkelige Råd dansk folkekirkelig koordinator for initiativet. Det er ikke formelt er en del af folkekirkens pågående liturgiarbejde, men projektet kan givetvis afføde konstruktive indspil til det.

Kirker under forandring

Dåbsinitiativet er desuden startskuddet til en større nordisk samarbejds- og netværksproces kaldet Churches in Times of Change, hvor de lutherske kirker i Norden, og hermed de nordiske medlemmer af Det lutherske Verdensforbund, arbejder sammen om fælles udfordringer. 

Kirkerne har meget til fælles, både teologisk, historisk og sociologisk, og derfor er der meget at hente ved at drøfte i fællesskab hvordan kirkerne skal operere i disse år i en samfundsmæsssig opbrudstid.