Nyheder
Nyheder

Kirkestatistikken for 2020: Flere vælger dåben fra

Nye tal viser, at langt færre forældre har fået deres barn døbt i 2020. Det er en generel tendens og en problemstilling, som folkekirken tager op i et nyt nordisk samarbejde

Den seneste kirkestatistik viser endnu en gang faldende dåbstal. Hvad stiller folkekirken op med det problem? Foto: folkekirken.dk

Af Andreas Lindbjerg Nielsen og Christian Arffmann

 

Kirkestatistikken for 2020 er netop udgivet. Gransker man tallene, kan man få en fornemmelse af, hvor mange der har brugt kirken i årets løb, og ikke overraskende bærer de synligt præg af et år med coronapandemi og aflyste eller udskudte barnedåb og bryllupper.

Se kirkestatistikken her.

I 2020 blev der på landsplan døbt 33.900 mennesker i folkekirken. Det er 6.733 færre dåb end i 2019, hvor der blev døbt 40.633. Langt størstedelen af de døbte er naturligvis små børn. Det samlede dåbstal afhænger altid af, hvor stor årgangen af spædbørn er i det pågældende år, men fødselsårgangen fra 2019 var af nogenlunde samme størrelse som året forinden. Det vil sige, at en stor del af det markante fald kan tilskrives coronakrisen og nedlukningen af samfundet. Det mener Henrik Reintoft Christensen, som er lektor i religionssociologi og leder af Center for Samtidsreligion:

- Krisen har sat begrænsninger for at mødes. Og selvom man jo faktisk har haft gode muligheder for at få sit barn døbt, så har en del alligevel valgt at lade være. Det kunne godt tyde på, at selve festen – eller det at have familie og venner samlet om barnet på dagen – betyder meget for folk. Sådan ved vi, at det forholder sig med både konfirmation og bryllup, hvor mange ser dagen som ét langt ritual, som altså ikke kun er begrænset til den kirkelige handling. Med de tal vi ser for dåb i år, kunne det tyde på, at det samme gælder barnedåben.

Men hvor vielser nemmere kan udsættes til året efter, er der måske færre, der vælger at få deres barn døbt, efter det er fyldt 1 år, mener Henrik Reintoft Christensen. 

- Det bliver spændende at se, om dåbstallet indhenter lidt af det tabte næste år. For vi ved fra forskningen, at hvis folk ikke døber deres børn, er der mindre sandsynlighed for, at de dukker op senere i livet til for eksempel konfirmation.

Videnscenterleder: Det kræver handling

Det faldende dåbstal vækker bekymring hos leder af Folkekirkens Udviklings- og Videnscenter Birgitte Graakjær Hjort.

- Det er uden sammenligning det vigtigste ved årets kirkestatistik, fordi dåben risikerer at miste sin karakter som det naturlige valg for nybagte forældre. Hvis det for eksempel er forældrenes første barn, som ikke bliver døbt på grund af nedlukningen, så er der sandsynlighed for, at barn nummer to og tre heller ikke bliver døbt. Det er ofte til- eller fravalget af dåb ved første barn, der har betydning for valget ved de andre søskende.

For at undgå sådan en dominoeffekt kræver det direkte handling fra folkekirken, mener Birgitte Graakjær Hjort.

- Vi kan håbe, at der blot er tale om udskudte dåb, men vi kan ikke sætte os ned med hænderne i skødet og regne med det. Derfor bliver vi som folkekirke nødt til at handle på det, siger Birgitte Graakjær Hjort og nævner en dåbskampagne som et oplagt tiltag, ligesom kirkerne kan arbejde med at gøre dåben af 1-3-årige mere tilgængelig. 

Samme situation i andre nordiske lande

Det er ikke kun i Danmark, at kirkerne kan se faldende dåbstal i statistikkerne. Også i de andre nordiske lande ser man den samme tendens – og derfor er kirkerne gået sammen om at se nærmere på problemstillingen. Det oplyser Mogens Mogensen, formand for Folkekirkens mellemkirkelige Råd:

”Det faldende dåbstal er en stor udfordring for folkekirken, men vore søsterkirker i de nordiske lande oplever i disse år den samme udvikling. Derfor har Folkekirkens Mellemkirkelige Råd taget initiativ til et fællesnordisk pilotprojekt, ”Baptism in Times of Change”, med fokus på dåb. Her vil forskere, præster og menigheder i de nordiske lande i fællesskab reflektere over dåbens rolle i kirkernes selvforståelse og praksis og udveksle erfaringer. Målet er at give konkrete ideer til, hvordan vi som kirker kan bidrage til, at dåben også fremover får en central plads i vore befolkninger,” siger Mogens Mogensen.

Læs mere om projektet her.

Baptism in Times of Change projektet skydes i gang i dag, og hen over foråret afholdes 5 webinarer om dåb i de nordiske kirker. Alle er velkomne til at deltage, og man kan læse mere om det på denne side.

Du kan også se en oversigt over nøgletal for folkekirken og dykke ned i alle tallene for den danske kirkestatistik her.

Projektet “Baptism in Times of Change” er en del af det fælles nordiske initiativ Churches in Times of Change (CiTC) som fokuserer på forandringer i kirkelig praksis og teologi i den nordiske region. I Norden er situationen for kirkerne relativt sammenlignelig, såvel teologisk og historisk som sociologisk. Det er derfor en god anledning til fælles refleksion og økumenisk samarbejde mellem de nordiske folkekirker. CiTC er et vigtigt skridt i forhold til at erkende vores fælles lutherske identitet i Norden.

Grafikken viser de faldende dåbstal i de nordiske kirker. Graf: Den lutherske kirke i Finland.