Nyheder
Nyheder

Kan kirker enes om moralske spørgsmål?

Glimt fra Nordisk Faith and Order møde

Deltagerne på Faith and Order mødet 8. - 9. februar 2017 i Frederiksberg. 


D. 8. og 9. februar 2017 var der nordisk møde i Faith and Order kommissionen. Her var repræsentanter fra Norge, Sverige, Danmark og Finland samlet på Diakonissestiftelsen i Frederiksberg for at diskutere et centralt dokument fra Kirkernes Verdensråds Faith and Order (tro og kirkeordning) afdeling. 


Dokumentet handler om ”Moral discernment in the churches”, og det dannede baggrund for en grundig drøftelse på mødet. Det er ikke så ligetil at oversætte “moral discernment”. Det handler om, hvordan og hvorvidt kirkesamfund kan skelne, hvad der er rigtigt og forkert i moralske spørgsmål og dilemmaer – eller, formuleret i religiøse vendinger, hvad Guds vilje er. 


Findes der en særlig kristen moral, og kan kirker tale med samme stemme i moralske og etiske spørgsmål? Eller bør kirker snarere holde sig til dogmatiske og indre, kirkelige spørgsmål og undgå at blande sig i moralske spørgsmål i den stadigt mere polariserende samfundsdebat?

Kirkernes Verdensråds dokument om ”Moral Discernment” indeholder mange nyttige indsigter, principper og tilgange, som kan være med til at ”afspænde” konfliktfyldte samfundsdiskussioner ved at hjælpe os til at forstå, hvorfor vi ser meget forskelligt på disse spørgsmål, mener Mellemkirkeligt Råds formand, Mogens Mogensen, der også deltog på Faith and Order mødet.

Først og fremmest udfordrer dokumentet også til at indse, at vi – på trods af alle vore uenigheder om vigtige moralske spørgsmål – stadig har mere der forener os end adskiller os, forklarer Mogensen. 

Dokumentet minder os om, at vi faktisk alle sammen – trods vore uenigheder – stort set trækker på de samme kilder i vores ”moral discernment”. Det gælder de trosmæssige kilder som for eksempel Helligånden, skriften, traditionen, læremæssige myndigheder og spiritualitet. Og det gælder de andre kilder som for eksempel fornuften, videnskaben og erfaringen.

Dermed skulle det være muligt at etablere en fælles referenceramme, der kunne gøre en mere meningsfuld diskussion mulig. Med disse overvejelser in mente kan kirker i Danmark få held til at igangsætte diskussioner om moralske spørgsmål i samfundet uden at det kommer til at foregå i ”ekko-kamre”, hvor vi kun hører ekkoet af vore egne holdninger, og hvor ekkoet ofte bliver forstærket.