Nyheder
Nyheder

Indvandring fra Østeuropa åbner for nye mellemkirkelige perspektiver 

I Danmark bor der knap 100000 fra traditionelt ortodokse lande. Hvordan rækker folkekirken ud til dem? Det er temaet for det årlige møde om det mellemkirkelige arbejde i folkekirken

Mihai Hornicar er præst i den rumænsk-ortodokse kirke i Roskilde. Foto: http://www.ortodoks-roskilde.dk/

Nye tal viser, at der bor knap 100000 fra traditionelt ortodokse lande. Mange er kommet til landet for at arbejde men vælger at slå sig ned i Danmark og stifte familie her. Det gælder især folk fra Rumænien, Bulgarien, Ukraine og Balkanlandene. 

I dag vokser antallet af rumænske ortodokse drastisk, da flere og flere kommer til Danmark for at arbejde i landbrugssektoren. Af samme grund oplever mange danske landsogne i disse år, ikke mindst i Ribe og Haderslev stift, at mange af de nye sognebørn er ortodokse rumænere.

Det mellemkirkelige arbejde, eller nærmere: relationen til ortodokse herboende danskere, er af særlig betydning for folkekirken i disse år.

Derfor vil der på det kommende årlige møde om det mellemkirkelige arbejde i folkekirken være fokus på de mange herboende østeuropæere med overvejende ortodoks baggrund; hvordan kan folkekirken række ud til østeuropæerne og de ortodokse?

Det vil vi belyse, dels ved et introducerende foredrag om den ortodokse kirke ved ph.d. studerende Emil Hilton Saggau, der netop nu er i gang med at skrive en bog om de ortodokse kirker i Danmark, dels ved samtale med Mihai Hornicar, præst og ph.d. ved den rumænsk-ortodokse kirke i Danmark, og dels ved at tale om hvilke mellemkirkelige og tværkulturelle tiltag der bliver gjort lokalt i folkekirken for at komme herboende østeuropæere i møde.

Forfølgelser

Så vidt programmet for den ene dag – den næste dag er et emne, som ulykkeligvis fylder meget på verdens dagsorden: Tros- og religionsfrihed og forfølgelse af kristne i centrum. På årsmødet vil biskop emeritus og medstifter af tænketanken for forfulgte kristne, Karsten Nissen, medvirke, og sangerinde og tidligere samvittighedsfange Helen Berhane vil give sit stærke og medrivende vidnesbyrd om at være forfulgt på grund af sin tro i Eritrea. Den globale udvikling i forhold til forfølgelse af kristne vil blive skitseret, der vil blive præsenteret forskellige danske og internationale initiativer der er i gang for at modvirke forfølgelser, og der vil blive mulighed for at drøfte hvordan folkekirken konkret kan støtte forfulgte brødre og søstre.

Mødet henvender sig til de mellemkirkelige stiftsudvalg og andre der har interesse for det mellemkirkelige arbejde i folkekirken, og det finder sted Fredag 7. februar til lørdag 8. februar 2020 på Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle. Hvis du ønsker at deltage, eller hvis du ønsker mere information om årsmødet, kan du henvende sig til Det mellemkirkelige Råd, tlf: 2991 1324 / ca@interchurch.dk