Nyheder
Nyheder

Hvad vil det sige at være kirke?

Åben studiedag om "The Church: Towards a Common Vision"

Generalforsamling i Kirkernes Verdensråd 2013 i Sydkorea. Her drøftes dokumentet "The Church: Towards a Common Vision. Foto: Joanna Lindén-Montes/WCC.

I århundreder har kirkens plads som en naturlig del af samfundslivet i Danmark været uantastet – og Grundloven i 1849 understregede folkekirkens position som en af samfundets grundpiller. I disse år udfordres folkekirken imidlertid af sekularisering og multireligiøsitet, medlemstallet falder støt og nye religioner udfordrer folkekirken – og andre kristne trossamfund. Samtidig lever vi en tid, hvor der eksperimenteres med gudstjenesteformer, kirkelige aktiviteter, menighedsmodeller og organisationsformer. I den situation er der al mulig grund til at besinde sig på, hvad det vil sige at være kirke. 

Craig Van Gelder, der er professor ved Luther Seminary i St. Paul, Minnesota, er kendt for flg. udsagn: The church is. The church does what it is. The church organizes what it does. ”Kirken er. Kirken gør, hvad den er. Kirken organiserer, hvad den gør.” Mange menighedsrådsmedlemmer kender sikkert til, at det meste af tiden på menighedsrådsmøderne kommer til at gå med det organisatoriske, og herunder administration og økonomi, personale og bygninger, og det er bestemt også vigtigt. Hvad kirken skal gøre, gudstjenester og kirkelige aktiviteter, kommer ofte i anden række eller henlægges til udvalg, men meget sjældent tager vi os tid til at overveje, hvad kirken egentlig er, hvad vi er som kirke er kaldet til at være i vor kontekst, og hvilken betydning det må få for, hvad vi skal gøre, for gudstjenester og aktiviteter, og for hvordan vi indretter vor organisation, fx vi bruger vore penge og personale til.

Måske kunne vore drøftelser om gudstjenester og aktiviteter (det kirken gør), og ang. økonomi, administration, personale og bygninger (den måde kirken organiserer det, den gør) nyde gavn af, at vi begyndte med at drøfte, hvad kirken hos os er sat i verden for (det kirken er). 

Til den opgave er der heldigvis hjælp at hente. Ortodokse, katolske, reformerte, lutherske, anglikanske, evangelikale og pentekostale teologer fra hele verden har i en årrække drøftet spørgsmålet om, hvordan vi i dag kan forstå, hvad kirken er, hvad kirkens væsen og formål er, og nu foreligger resultatet i form af en lille bog med titlen ”The Church. Towards a Common Vision”.

De forskellige kirkeretninger er naturligvis langt fra enige om alt, når det gælder kirkeforståelsen, men det er tankevækkende, hvor meget de trods alt kan sige i fællesskab om kirken. Bogen giver danske præster og lægfolk en unik mulighed for at gennemtænke vor forståelse af, hvad det vil sige at være kirke, og for at lade os udfordre af den globale kirke til at forholde os til temaer omkring kirken, som vi måske sjældent tager op i en dansk sammenhæng.

Den 24. august inviterer Folkekirkens mellemkirkelige Råd sammen med Afdeling for Teologi, Aarhus Universitet, alle – fra professorer til studerende, gejstlige og lægmænd fra folkekirken og alle andre kirkesamfund - med interesse for at drøfte, hvad det vil sige at være kirke, til en åben studiedag på Århus Universitet. Læs mere her.

Af Mogens S. Mogensen
Formand for Folkekirkens mellemkirkelige Råd