Nyheder
Nyheder

Hvad er det særligt kristne i Europa?

AFLYST: Seminar om kristendom og politik i krisetider: Deltag i seminar, der sætter fokus på de største udfordringer i Europa lige nu.

Marie Krarup, Pernille Weiss, Jørgen Skov Sørensen og Margrete Auken er blandt de medvirkende på vores debatseminar om kristendom og politik. 

Ordet ”krise” har optrådt og optræder stadig jævnligt i medierne i disse år. Vi har i Europa talt og debatteret migrationskrise, klimakrise, og senest, sundhedskrise. Fælles for kriserne er, at de udfordrer økonomi og politik og blotlægger et samfundsmæssigt behov for mere udtalte værdimæssige navigationspunkter. Et helt centralt spørgsmål, der opstår i forbindelse hertil, er derfor: Hvordan takler vi bedst muligt de kriser, vi står overfor i Europa i dag?

Historisk set har kirker og kristendom været bærende byggesten for europæiske samfund, og vi kender da også principper som den enkeltes værdi og lighed i fællesskab fra den protestantiske tradition. Dermed er det relevant at tale om kirkernes og kristendommens rolle i forbindelse med samfundsmæssige kriser.

Dette sætter Folkekirkens mellemkirkelige Råd fokus på ved et seminar under titlen ”Kristendom og politik i krisetider” som afholdes lørdag d. 5. februar i Vor Frelsers Kirke i Vejle. 

 

!!ARRANGEMENTET ER AFLYST!!

 

SE PROGRAM I PDF HER

På seminaret deltager bl.a. folketingsmedlem Marie Krarup (DF), EU-parlamentarikerne Margrete Auken (SF) og Pernille Weiss (K) og vil sammen med os debattere følgende spørgsmål:

Hvilken rolle kirker spiller i nutidens samfundsdebat, kan kristendommen i dag bidrage til det fælles bedste i en tid fuld af kriser? Har kirkerne noget værdifuldt at tilbyde i de moderne europæiske samfund, og hvordan kan de gøre det i åbne, sekulære og pluralistiske samfund?

Til at kaste lys over disse spørgsmål vil Jørgen Skov Sørensen tale om kristendom og politik ud fra sin viden og sine erfaringer som generalsekretær i Konferencen for Europæiske Kirker:

"Vi oplever i dag et Europa, hvor en stor del af vores politiske beslutningstagere har meget lidt forståelse for religion generelt eller for kristendommen rolle i opbygningen af det Europa, vi kender. Konferencen af Europæiske Kirker ser det som en hovedopgave at være brobygger mellem vore medlemskirker og de europæiske institutioner, hvor kirker kan og bør bidrage med konstruktive indspil til fremtidens Europa, ja, vores bidrag efterspørges sågar på europæisk plan. Hvis ikke vi svarer, bliver pladsen hurtigt taget af andre," fortæller Jørgen Skov Sørensen. 

Forud for seminaret har vi spurgt oplægsholderne, hvad de mener, er de største kriser i Europa lige nu, og hvordan kristendommen kan tale ind i dem. For Margrete Auken er det især flygtningekrisen, der bør være i fokus:

”Det er først og fremmest ansvaret for at beskytte klimaet og naturen, altså ansvaret for skaberværket – her kunne kirken godt blive meget tydeligere med sin tugt og trøst. Dernæst er det den umenneskeliggørelse, der lige nu truer os i både flygtninge- og ulighedsdebatten, især globalt. Vi ser i stigende grad mennesker på flugt og i fattigdom, og det er vigtigt at kristendommen, måske tydeligere end andre religioner, får sagt, at medmenneskelighed og ansvaret for hinanden ikke bare gælder vores egen stamme, men gælder alle mennesker. Det er det særligt kristne, og det må vi ikke tabe,” udtaler Margrete Auken og fremhæver kristendommens særlige budskab om medmenneskeligt ansvar.

Marie Krarup mener ligeledes, at det særligt kristne må vi ikke tabe. Den kristne kulturarv i Europa er nemlig under pres på grund af migration, mener Krarup: 

”Europas største problem lige nu er påvirkningen fra islamisk kultur og alle de kulturkonflikter, den afføder. Kristendommen er kernen i problemet, fordi konflikterne er affødt af en modsætning mellem vores kristne kultur og den indvandrende islamiske kultur. Løsningen er mere kristendom og mindre islam.” 

For Pernille Weiss er det særligt kristne den gensidige tillid og fælles forpligtelse, som hun opfatter som værende i krise: ”Europas største udfordring er lige nu, at vores fornemmelse for, hvad det vil sige at være forpligtet på hinanden stadigvæk hænger i skåltalernes tåger i en tid, hvor vi skal kunne levere konkrete løsninger og resultater ved at kunne arbejde sammen, eller kunne regne med, at enhver løfter sit eget ansvar. Udfordringerne med klima, migration, geopolitik, sundhedstrusler, økonomisk udvikling, osv. udfordrer vores gensidige tillid.”, udtaler Pernille Weiss, som fokuserer på krisernes konsekvens for vores fælles samarbejdsevne.

Som kristne har vi noget at sige i forhold til kriser, da det i høj grad handler om at løfte i flok: ”Fra kristendommen kan vi hente næring til at skærpe evnen til at skelne og mod til at tage samtalen med hinanden om hvad vi sammen - og hver for sig - skal gøre. Kristendommen har rettidighedens omhu i sig, og lytter vi til Biblen, mens vi bøvler med at finde ud af at samarbejde bedre med hinanden i EU, er det mit håb, at vi kan blive bedre til at gøre det,” pointerer Pernille Weiss om forbindelsen mellem kristendommen og krisetider.

 

Seminaret er gratis og alle er velkomne til at deltage. Det foregår i tidsrummet kl. 10.00-15.30. Vi glæder os til at se dig i vor Frelsers Kirke på Strandgade 2A, 7100 Vejle.

TILMELD DIG HER

SE PROGRAM I PDF HER