Nyheder
Nyheder

Høring: Hvad er kristendommens rolle i et åbent og pluralistisk samfund?

Høring om kristendom og samfund i Fællessalen på Christiansborg tirsdag 21. januar kl. 13-16

Fællessalen, Christiansborg, hvor høringen finder sted. Foto: Anders Hviid/Folketinget. 

Dato: tirsdag d. 21. januar kl. 13-16, Fællessalen, Christiansborg

Vært: Daniel Toft Jakobsen (MF, Socialdemokratiet) 

Arrangører: Folkekirkens Mellemkirkelige Råd og Folkekirkens Uddannelse- og Videnscenter.

Tilmelding: tilmelding til Christian Arffmann (ca@interchurch.dk) senest 14. januar.

 

Forholdet mellem kirke og samfund er i bevægelse. Nogle vil endda sig, at der er ved at ske en større tilnærmelse. I disse år går kirker og kommuner i stadigt højere grad sammen i samarbejdsprojekter til gavn for ældre, syge, hjemløse, ensomme osv. Kirke-skole-samarbejdet vokser over hele landet. Præster og kirkefolk bliver ofte inviteret med til samfundsdebatter, og kristendommen bliver taget med på råd i forhold til store og små samfundsspørgsmål.

Kristendommens bidrag til samfundet bliver i stigende grad anerkendt og værdsat. Det gælder inden for en bred række af områder. I en dansk kontekst sker det ofte i en før-politisk forstand, dvs. ikke så meget realpolitik som det er de dybe overvejelser om hvad det vil sige at være menneske, hvilke grundlæggende værdier vores samfund skal bygge på osv. som går forud for politiske beslutninger.

Mange forskere kalder det samfund, vi i dag lever i, for post-sekulært, dvs. et samfund præget af åbenhed og villighed til at undersøge, diskutere og lytte i forhold til kirkens og til religionernes samfundsmæssige rolle.

Derfor må kirken såvel som politikere igen stille sig selv spørgsmålet: Hvad er kristendommens bidrag til og rolle i samfundet? På hvilke måder skal folkekirken være en del af det offentlige liv? Det er spørgsmål, som ikke altid er så ligetil i et åbent og pluralistisk samfund hvor forskellige livsanskuelser og livsformer lever ligeberettiget ved siden af hinanden.

Ikke desto mindre har repræsentanter for folkekirken i et samarbejde mellem Folkekirkens mellemkirkelige Råd og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter arbejdet med disse spørgsmål gennem et års tid under overskriften Offentlighedsteologi - enhver tid sin kirke, og glæder sig til at dele deres overvejelser og drøfte det sammen med kirkefolk og medlemmer af Folketinget.

 

Foreløbigt program:

13:00                

Velkomst v. Daniel Toft Jakobsen

13:05                

Introduktion til problemstillingen og tænkningen omkring ’offentlighedsteologi’ v. Mogens Mogensen (Det mellemkirkelige Råd)

13:15                

Korte indspark om

-          Identitet og identitetspolitik (v. Birgitte Stoklund Larsen, Bibelselskabet)

-          Økonomi (Jonas Adelin Jørgensen, Det mellemkirkelige Råd)

-          Klima (Birthe Juel Christensen, Folkekirkens Nødhjælp)

-          Perfektionskultur (Niels Henrik Gregersen, Københavns Universitet)

13:35                

Paneldiskussion – politiske perspektiver ved Charlotte Mølbak (SF) og Morten Messerschmidt (DF) og Mads Fuglede (V).

14:10                

Respons fra deltagerne til paneldeltagerne

14:30                

Præsentation af Det mellemkirkelige Råd og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenters fælles udgivelse vedr offentlighedsteologi, v. Ulla Morre Bidstrup, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. 

15:00                

Netværk

 

Vel mødt til høring d. 21. januar!