Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Folkekirken og Metodistkirken indgår historisk aftale

Ny bilateral aftale cementerer Folkekirkens og Metodistkirkens tætte samarbejde. Det bliver fejret med offentlige gudstjenstlige markeringer i København og Strandby

Folkekirken og Metodistkirken har i mange år haft et meget tæt samarbejde. På billedet ses domprovst Niels Christian Kobbelgaard (t.v.), domprovst Anders Gadegaard og Christian Alsted, biskop i Metodistkirken, (t.h.) medvirke i afslutningsgudstjenesten til Danske Kirkedage i Aalborg 2013. Foto: Danske Kirkedage

Efter flere års grundige forberedelser foreligger nu en bilateral aftale mellem Den danske Folkekirke og Metodistkirken i Danmark.

”Én tro, én dåb, én nåde,” er titlen på aftaleteksten, der er den første bilaterale aftale på nationalt plan for både Den danske Folkekirke og Metodistkirken i Danmark.

Med denne aftale om bekræftelse af kirkefællesskab anerkender kirkerne hinanden som ligeværdige kirker, herunder anerkendelse af hinandens dåb, nadver og embede, og kirkerne bekræfter, at man kan holde gudstjeneste sammen. Desuden skal man ikke ordineres på ny, hvis man som præst ønsker at skifte embede fra den ene kirke til den anden.

Lokal udmøntning

I forvejen har Folkekirken og Metodistkirken haft fuldt kirkeligt fællesskab siden Folkekirken tiltrådte Leuenberg Konkordien i 2001, hvilket er en samarbejdstale mellem de protestantiske kirker i Europa. Metodistkirken tiltrådte dette samarbejde i 1994.

Det er således en lokal udmøntning Leuenberg Kirkefællesskabet, der nu efter flere års grundigt arbejde er blevet til virkelighed.

Dialogen fortsætter

”Det har været en spændende og lærerig proces, og vi er kommet meget tættere på hinanden. Der er stadig teologiske forskelle mellem kirkerne, men med aftalen viser vi, at vi har etableret et rigtig godt forhold til hinanden, og at der er fine muligheder for det fremtidige samarbejde,” siger Henning Toft Bro, biskop i Aalborg Stift.

Om aftalen udtaler biskop i Metodistkirken Christian Alsted: ”Det bliver spændende at se, hvordan samarbejdet kan udvikles og blive til inspiration for de lokale menigheder. Samtidig opfylder vi med aftalen den forpligtelse til forsat dialog kirkerne imellem, som Leuenberg Kirkefællesskabet lægger op til. Derfor vil Metodistkirken og Folkekirken også fortsætte dialogen med hinanden efter denne aftale er på plads.”

Kirkelig fejring

Folkekirkens og Metodistkirkens kirkelige fællesskab bliver fejret ved to gudstjenestelige markeringer i henholdsvis Strandby Metodistkirke d. 4. marts 2018 kl. 10.00 og Københavns Domkirke d. 11. marts 2018 kl. 10.00.

Alle er velkomne.  

Aftalen kan læses og downloades i linket nedenfor. 

Desuden kan den bestilles i bogform ved at kontakte Det mellemkirkelige Råds sekretariat, tlf: 33114488 eller email: inter

For yderligere information:

Biskop i Metodistkirken Christian Alsted
Tlf.: +45 51 33 14 77
Email: biskop@metodistkirken.dk


f. Biskop i Folkekirken Henning Toft Bro
Mediekonsulent Christian Roar Pedersen
Tlf.: +45 23 20 30 99
Email: crpe@km.dk