Nyheder
Nyheder

Folkekirkemødet - en fælles samtale om folkekirken

Under de Himmelske Dage på Heden er der Folkekirkemøde. I år er der særlig vægt på dåb, nadver, mission og diakoni

Folkekirkemødet - et forum for samtale om væsentlige emner i folkekirken. Her ses et bilede fra sidste års Folkekirkemøde. Foto: Henrik Bjerg. 

For tredje gang inviterer en lang række af folkekirkens organisationer til fælles Folkekirkemøde, denne gang om emnerne dåb, nadver, mission og diakoni. 


Den 31. maj er der fællesmøde for alle med interesse for folkekirken. På Folkekirkemødet er der mulighed for at få ny inspiration og deltage i debatten om aktuelle temaer. 

Det fortæller formand for Landsforeningen af Menighedsråd og planlægningsgruppen bag Folkekirkemødet, Søren Abildgaard: 

"Folkekirkemødet er til for at sikre et sted for en fælles samtale i folkekirken. Det bringer folk, der er interesserede i folkekirken, sammen om det, der optager folkekirken lige nu og her. Det kan være aktive i folkekirkens organisationer, i menighedsrådene og almindelige folkekirkemedlemmer. På den måde er Folkekirkemødet et centralt mødested på tværs af strukturer, forskelligheder og interesser i folkekirken," siger Søren Abildgaard. 


Folkekirkemødet åbner klokken 10 og slutter igen kl. 17.15, så der er god tid til samtalen, der i år skal handle om dåb og nadver om formiddagen og om mission og diakoni om eftermiddagen. 

Læs program for Folkekirkemødet her
 

Dåb og nadver

 Formiddagen byder på fem indlæg om dåb og nadver. Temaerne er top aktuelle, fordi biskoppernes arbejdsudvalg om folkekirkens liturgi fremlægger sin rapport om dåb og nadver i umiddelbar forlængelse af Folkekirkemødet. Målet med rapporten er at undersøge gudstjenestelivet, som det ser ud nu. Når rapporten er offentliggjort, vil biskopperne lægge op til en bred debat om, hvordan gudstjenesten skal være i fremtiden. 
 

Indre Mission er også en del af planlægningsgruppen bag Folkekirkemødet, og formand Hans-Ole Bækgaard ser frem til den brede debat: 

"Dåb, nadver og gudstjeneste er kerneelementer, og med de rapporter, der er på vej, så er det oplagt, at det er blandt emnerne på Folkekirkemødet i år. Det er vigtigt at få sat den folkelige samtale i gang, og det er vigtigt, at det ikke kun bliver en teologisk debat i lukkede grupper. Debatten skal ud og have liv, og Folkekirkemødet er en god platform til at få sat den brede samtale i gang," siger han. 


Mission og diakoni

Om eftermiddagen sætter Folkekirkemødet spot på mission og diakoni - to af folkekirkens kerneopgaver.  Folkekirkens mellemkirkelige Råd har haft en aktiv rolle i planlægningen af Folkekirkemødet, og Rådets formand, Mogens Mogensen, vil på Folkekirkemødet introducere til en drøftelse om mission i folkekirken - blandt andet baseret på de rundbordssamtaler om mission, som har fundet sted mellem en bred kreds af folkekirkens aktører i regi af Rådets arbejdsgruppe vedr folkekirkens mission. 

Om Folkekirkemødet 


D. 31. maj arrangerer biskopperne, Landsforeningen af Menighedsråd, Indre Mission, Grundtvigsk Forum, Kirkefondet, Præsteforeningen, Dansk Diakoniråd, Dansk Missionsråd, Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, FDF samt KFUM og KFUK i Danmark et fælles Folkekirkemøde. 

Mødet er åbent og gratis for alle interesserede. På Folkekirkemødet er der rum til at debattere aktuelle emner i folkekirken på tværs af de skel, der normalt er i folkekirken. Temaerne i år er dåb, nadver, mission og diakoni, og i løbet af dagen vil en lang række foredragsholdere inspirere deltagerne og lægge op til debat.