Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Et flersprogligt åndehul

Teologistuderende Benedikte Steensgaard deltager i disse dage som steward på generalforsamling i Konferencen for Europæiske Kirker (KEK) i Tallinn, Estland. Hun hjælper bl.a. med at afholde økumeniske andagter på forskellige sprog

Benedikte Stensgaard. Foto: Albin Hillert/KEK

Onsdag ankom stewards og unge delegerede fra hele Europa til Tallinn for at deltage i et ungdomsmøde forud for KEK’s generalforsamling. Her deltog jeg med sammen med to andre danskere, teologistuderende Marie Hammershøj Beck og Niels Nicolajsen Geil. Niels er lige som jeg steward, mens Marie er ungdomsdelegeret. 

Til mødet talte vi om, hvordan diversitet er en integreret del af økumenisk læring og arbejde. Til at underbygge dette lavede vi forskellige aktive øvelser, der skulle vise vores forskellighed. Dette var for at skabe et rum, hvor vi kunne tale frit samt dele vores kulturelle og religiøse baggrunde med hinanden.

Velkomst

Til mødet blev vi budt velkommen af Jørgen Skov Sørensen, der er generalsekretær i KEK. Han bød os ikke blot velkommen til KEK, men til den økumeniske verden i det hele taget. Han mente nemlig, at ”den økumeniske ånd” er noget, man kan blive bidt af. Da han først havde fået sin fod inden for denne verden, kunne han ikke lade være med at komme igen. Dette kunne jeg og andre af de unge skrive under på. 

Mange havde i sommeren 2022 deltaget som steward på Kirkernes Verdensråds generalforsamling i Karlsruhe, Tyskland. Jeg selv deltog også ved Kirkernes Verdensråds generalforsamling på et studieprogram for teologistuderende kaldet GETI (Global Ecumenical Theological Institute). 

Læs mere om Kirkernes Verdensråds generalforsamling her

Mere økumeni

Her oplevede jeg et sted, hvor folk åbenhjertet indgik i en relation med hinanden for at lære mere om andre og sig selv – både på et personligt og kirkeligt plan. Jeg havde dannet tætte venskaber, mødt mennesker og hørt historier, der udviklede mig både personligt, politisk og teologisk. Dette måtte jeg altså have mere af! Derfor ansøgte jeg gennem Folkekirkens Mellemkirkelige Råd om at blive steward på KEK’s generalforsamling i Tallinn.

Som steward hjælper man med alt det praktiske til generalforsamlingen. Eksempelvis er det stewards, der sørger for, at den bliver kommunikeret ud til omverdenen, at alting kører på skinner i det store mødelokale, og at folk har de rigtige informationer eller ved, hvor de skal gå hen. 

Andagter

Man er placeret på forskellige hold, og opgaverne herimellem varierer meget. Jeg er på det hold, der står for at afholde de daglige andagter og bønner. Generalforsamlingen begynder hver morgen kl. 9:00 med en økumenisk andagt, hvor man synger og beder sammen. Om aftenen kl. 19:45 er der en andagt ud fra en bestemt kirkeretning, og hver dag en forskellig kirkeretning.

Vi skal som stewards sørge for, at alting kører, som det skal til disse andagter. Vi uddeler sang- og bønnehæfter, tænder lys og byder folk velkommen. 

Mange sprog

I hæfterne er en samlet oversigt over tjenesternes forløb, der er nøje planlagt og skrevet på engelsk, tysk, fransk og estisk. Der ønskes, at så mange sprog som muligt bliver repræsenteret til andagterne. Derfor inviteres deltagere hver dag på scenen for at læse noget op på ens modersmål. 

Tilhørerne kan følge med i ens fortrukne oversættelse i hæftet. Ved aftenens andagt torsdag læste jeg Lukasevangeliet 16:19-25 op på dansk. Denne aften var tilskrevet den anglikanske tradition, men ud over engelsk blev der også læst på portugisisk og altså dansk.

Mange store emner bliver diskuteret, og vigtige beslutninger bliver taget på generalforsamlingen. Derfor beskriver mange, at de daglige andagter er en mulighed for at koble af, bare være til og mærke ånden. Jeg er glad for at kunne være med til at skabe sådan et rum for deltagerne.

Hvad er KEK?

KEK er et fællesskab af 113 ortodokse, protestantiske, anglikanske og gammelkatolske kirker fra hele Europa samt over 40 kirkeråd og organisationer. KEK blev grundlagt i 1959 i Nyborg for at arbejde for dialog, fred og venskab mellem kirker i hele Europa på tværs af kirkelige, politiske og kulturelle skel. KEK har hovedsæde i Bruxelles og er i jævnlig kontakt med EU-parlamentarikere om emner som kirkerne er optaget af, såsom  

menneskerettigheder, religionsfrihed og fredsarbejde. KEK ledes af den danske generalsekretær Jørgen Skov Sørensen.