Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Britta Schall Holberg gjorde Det Mellemkirkelige Råd til et folkekirkeligt samarbejdsorgan

Et tilbageblik på Folkekirkens mellemkirkelige Råds første formand

Foto: Britta Schall Holberg

I et tilbageblik fortæller tidligere rådsmedlem og biskop emeritus Karsten Nissen om Folkekirkens mellemkirkelige Råds første rådsformand, Britta Schall Holberg, som for nyligt er gået bort. 

 

Britta Schall Holberg 1941-2022.

Forud for den lovgivning, der førte til oprettelsen af det officielle Mellemkirkelige Råd og de mellemkirkelige stiftsudvalg i 1990, var der gået en intens og ophedet politisk og kirkelig debat. Fronterne mellem ”de økumeniske” og ”de folkekirkelige” var trukket stærkt op. Mange fra de grundtvigske kredse var betænkelige ved dette nye tiltag. Men selv om de i valgkampen havde været imod loven, valgte de heldigvis at stille op til valgene til de mellemkirkelige stiftsudvalg, som hver udpegede et medlem til det centrale Mellemkirkelige Råd. Med snævert flertal blev repræsentanten fra Fyens Stift, tidligere minister Britta Schall Holberg, ved konstitueringen valgt som den første formand for rådet.

Det var ikke nogen enkel opgave, Britta påtog sig. Men det lykkedes hende efter nogen tid at etablere et samarbejde mellem ”de folkekirkelige” og ”de økumeniske”. Inden arbejdet for alvor gik i gang, inviterede hun medlemmerne til et weekend-seminar på Hagenskov Gods. Her blev vi indkvarteret to og to på værelserne, og Britta havde sørget for at man kom til at dele værelse med et medlem fra ”den anden side”. Det betød at vi lærte hinanden bedre at kende.

Britta Schall Holberg ledte også rådets drøftelser da vi i enighed besluttede at bekræfte folkekirkens medlemskab af Kirkernes Verdensråd, Det Lutherske Verdensforbund, Den Europæiske Kirkekonference og Nordisk Økumenisk Institut. Derimod kunne vi ikke opnå enighed om fortsat medlemskab af Det Økumeniske Fællesråd. I stedet foreslog vi på initiativ af biskop Olav Lindegaard, Haderslev de øvrige danske kirkesamfund at oprette ”Danske Kirkers Samråd” som et samtaleforum, igennem hvilket Det Mellemkirkelige Råd kunne yde bidrag til Det Økumeniske Fællesråds sekretariat og projekter. Det blev en afgørende beslutning, som førte videre til den økumeniske struktur, vi kender i Danmark i dag.

Britta Schall Holberg var formand i de to første perioder: 1990-1994 og fra 1994-1998. Hendes indsats betød, at Det Mellemkirkelige Råd blev et folkekirkeligt samarbejdsorgan, som afspejlede folkekirkens bredde. Der er grund til at sige hende tak herfor.

 

Karsten Nissen