Nyheder
Nyheder

Åbent brev til statsministeren: Lov om oversættelse af prædikener vil modvirke integration 

Folkekirkens mellemkirkelige Råd har sendt et åbent brev til statsministeren og kirkeministeren angående det planlagte lovforslag om oversættelse af prædikener til dansk

 Folkekirkens mellemkirkelige Råd har sendt et åbent brev til statsminister Mette Frederiksen og kirkeminister Joy Mogensen om det planlagte lovforslag om oversættelse af prædikener på andre sprog end dansk. Forslaget præsenteres i februar måned i kirkeudvalget.

Læs brevet her

Folkekirkens mellemkirkelige Råd støtter intentionen om åbenhed om indhold i religiøs forkyndelse og forstår at det er nødvendigt at adressere udfordringer i forhold til integration, negativ social kontrol og dannelse af parallelsamfund. Men Rådet frygter, at lovforslaget ikke vil have nogle positive effekter og tværtimod vil føre til underminering af de frihedsrettigheder og den integration, som forslaget skulle forestille at styrke.

Forslaget sender et signal om, at religiøs praksis er en hindring for integration i det åbne og pluralistiske samfund og vil være medvirkende til mistænkeliggørelse og marginalisering af religiøse personer med anden sproglig baggrund. I værste fald kan det bane vejen for religiøs chikane.

I sin essens handler det om den enkeltes frihed til at tro og praktisere sin tro på sit modersmål og dermed i sidste ende den enkeltes værdighed som menneske og borger.

Lovforslaget er det seneste i en række af lovforslag, som på forskellige måder sender negative politiske signaler om religionens rolle i samfundet. Den såkaldte imamlov, der kriminaliserer billigelse af visse strafbare handlinger, og senest loven om trossamfunds modtagelse af økonomiske donationer er to andre eksempler.

Folkekirkens mellemkirkelige Råd bifalder integration af etniske minoriteter i Danmark, og folkekirken er i sæt samarbejde med en lang række etniske minoritetsmenigheder, som på græsrodsniveau netop løfter en stor opgave i forhold til integration af minoriteter i det fælles samfund. 

Ligesom disse menigheder mener Folkekirkens Mellemkirkelige Råd derfor ikke at loven fremmer integration, men at loven og de politiske signaler modvirker integration af religiøse og etniske minoriteter i et åbent og pluralistisk dansk samfund og undergraver de frihedsrettigheder som vores fælles samfund bygger på, jf. det åbne brev fra 57 præster med anden sproglig baggrund end dansk, trykt i Berlingske Tidende 16. december.