Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

75 år med kvindelige præster i Danmark. Men hvad med vores nabolande?

I år er det 75 år siden, den første kvindelige præst blev ordineret i Danmark. I dag er 57,8% af præsterne i Danmark kvinder. Men hvornår begyndte vores nabokirker i Sverige og Norge at ordinere kvindelige præster? 

Første ordination af kvinde til præsteembede i Norge. Biskop Kristian Schjelderup og ordinant Ingrid Bjerkås. Foto: NRK, 23. marts 1961. Se video her

I 1948 bliver tre danske kvinder, Johanne Andersen, Ruth Vermehren og Edith Brenneche Petersen, ordineret til præsteembedet. Det var nemlig et ønske fra Lolland-Falster Valgmenighed at ansætte teologen Johanne Andersen som præst. Derfor blev lovteksten om Adgang til Embede i Folkekirken den 6. juni 1947 redigeret, så der ikke længere stod "mænd", men "personer".

Flere biskopper var dog imod ordinationen af kvinder, og den 3. marts 1947 blev vedtaget en lov, som kunne undtage biskopper fra at skulle ordinere kvinder. Biskop Hans Øllgaard (1888-1979) var ikke imod, og han ordinerede de tre første kvindelige præster i Danmark den 28. april 1948 i Odense Domkirke.

Læs mere her: Kampe om de kvindelige præster (Det Kongelige Bibliotek)

Den første kvindelige biskop, Liselotte Rebel, i Danmark blev indsat i 1995 i Helsingør Stift. Bare en måned efter blev den første kvindelige biskop i Grønland indsat, Sofie Petersen. 

I dag er 57,8% af præster i Danmark kvinder (tal fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, 2022). 

Sverige 

Ordination af kvindelige præster tillades i 1958. Først i 1960 bliver de første tre kvinder, Margit Sahlin, Elisabeth Djurle og Ingrid Persson, ordineret. 

Rigsdagen (Folketinget) spørger i 1957 kirkemødet, om ikke de skulle indføre / introducere ordination af kvinder. Det er kirkemødet imidlertid negative overfor. Rigsdagen laver herefter et lovforslag, hvori der står, at man ikke må kønsdiskriminere. Det er altså rettighedsorienteret lovgivning for begge køn.

Det bevirker, at kirkemødet i 1958 tillader ordination af kvinder. Hertil tilføjer de en ”samvittighedsklausul”, som ophæves i 1982. Desuden indføres der i 1993, at de præster, som modsætter sig kvindelige kolleger ikke kan præstevies. 

Det vil altså sige, at det rettighedsorienterede får særlig betydning for præster i Sverige. 

Hvordan ser det ud i Sverige i dag? Hvordan er fordelingen mellem mænd og kvinder i præsteembedet? 

Læs mere på den svenske kirkes hjemmeside: www.svenskakyrkan.se

Norge

Man kan på sin vis sige, at i 1814, da Norge får en ny statsordning, er der intet principielt imod, at kvinder kan ordineres. Samtidig blev kvinder ikke set som ligeværdige borgere på lige fod med mænd. Kvinderne var ikke inkluderede i det borgerbegreb, man indførte. Det kom bl.a. til udtryk i, at kvinderne ikke havde stemmeret. 

Formelt bliver det i 1938 muligt for kvinder at blive ordineret, men først i 1961 var der tilstrækkelig kirkelig tilslutning og en konkret sag. Ingrid Bjerkås bliver ordineret til præsteembedet som den første kvinde. Se videoklip fra ordinationen her fra NRK.

I dag er halvdelen af præster i Norge kvinder (tal fra 2021). 

Læs mere på den norske kirkes hjemmeside: www.kirken.no

Oversigt over første kvindelige præst i nordiske lande

LandÅrstal 
Danmark                                     1948           
Sverige 1960
Norge1961 
Island 1974
(Færøerne)1977
Finland  1988