Fortsæt til hovedindholdet
Vær med
Fresh Expressions of Church

Roskilde Stift lærer af Church of Englands ”nye udtryk for kirke”

12 præster og sognemedhjælpere fra Roskilde stift deltager i international konference om Fresh Expressions of Church for at lære om, hvordan vi i folkekirken kan skabe nye udtryk for kirke.

I 2004 udsendte Church og England rapporten ”Mission-shaped church”, som tydeliggjorde behovet for at skabe nye udtryk for kirke, der i højere grad kan rumme den store gruppe af mennesker, der aldrig vil komme til at føle sig hjemme i Church of Englands etablerede gudstjenesteliv.  Rapporten blev udsendt efter et årti, hvor kirken havde gjort en stor indsats for ”evangelisering” mhp. at inddrage flere kirkedistancerede i kirkens gudstjeneste. Men uden de store resultater. Der var en oplevelse af, at springet fra en sekulariseret engelsk hverdagskultur til traditionel kirkekultur er for stor for den store majoritet.

Mission-shaped church-rapporten redegjorde for disse barrierer og konkluderede, at der er behov for at kirke finder nye kirkeudtryk, der er tættere på de virkeligheder, som det moderne samfunds mange kulturelle og sociale grupperinger udgør. En erkendelse af, at kirken selv til enhver tid er iklædt tidsbestemte kulturelle former. Man indså, at en traditionel tænkning om at alt arbejde skal ende med, at alle slutter op om højmessen er urealistisk. Siden da har kirken lavet om på sit eget lovværk mhp. at udvide definitionerne af, hvad man kalder ”kirke”, så også kirkefællesskabet, der fx mødes torsdag aften i den lokale café er ”rigtig kirke” og ikke blot opsamlingssted til højmessen.

Ærkebiskop Rowan Williams gjorde Fresh Expressions of Church til en af sine mærkesager. Med denne støtte har arbejdet udviklet sig betydeligt, ikke mindst de sidste 3-4 år. Initiativer under Fresh Expressions har resulteret i, at nye er kommet til i hvad der antalsmæssigt svarer til et ekstra stift. Langt de fleste af deltagerne i disse nye udtryk for kirke er englændere, der for længst har opgivet almindelig kirkedeltagelse eller aldrig har været en del af en kirke før. Et meget betydeligt antal menigheder i den engelske folkekirke arbejder nu med sådanne nye udtryk i tillæg til den normale sognekirke.

Stor international interesse

Initiativet har vakt stor international opmærksomhed, idet kirker i hele den vestlige verden mister fodfæste og kæmper for at finde veje fremad til genetablering af folkelig kontakt.  Ved en international konference i Cambridge i september deltog 100 deltagere fra Europa, Australien og Nordamerika. 12 præster og sognemedhjælpere fra Roskilde stifts projekt ”Kirke på Vej” var blandt deltagerne. ”Kirke på vej” er inspireret af Fresh Expressions: Et forsøgsprojekt, hvor biskoppen i Roskilde over en 4-årig periode har frigjort pastor Peter Tinglev til på stiftsplan at arbejde med at skabe nye udtryk for kirke.  De 12 deltagere i konferencen i England er udtryk for, at et læringsnetværk er under opbygning, som arbejder med visioner for at være kirke på nye måde  i Roskilde stift.

Mange muligheder i folkekirken

Men går den slags overhovedet i Folkekirken? Ja, i høj grad. Spaghettigudstjenester og babysalmesang er på mange måder udtryk for sådanne nye udtryk for kirke. Vi har blot endnu ikke udviklet teologiske og kirkelige betegnelser for, hvad vi er i gang. Mange håber på, at det er vejen til at skabe ny samling om højmessen. Samtidig bliver det tydeligt, at der ikke nødvendigvis er nogen naturlig sammenhæng mellem spaghetti-menigheden og søndagsmenigheden. Vi udfordres på samme måde, som det er sket i Church of England.

Konferencen i England beskæftigede sig med betydningen af samarbejde på alle niveauer i kirken:  Skal en sådan kirkelig pionerudvikling blive til noget, fordrer det, at der er græsrødder og entusiaster, for hvem dette bliver en hjertesag, de vil give meget mere end arbejdstid til. Men disse pionerer må understøttes af den etablerede kirke: Ved at biskop anerkender og støtter initiativerne og finder mandskab og penge til at lede udviklingsarbejdet. Provstier kan virke for nye udtryk på tværs af sogne. Og menighedsråd må inden for sognet prioritere midler og fokus til nye udtryk for kirke i sognet. En ny linie på præsteuddannelsen tager særlig hånd om at forberede og udvikle de pioner-personligheder, som er egnede til at arbejdet med etablering af sådanne nye udtryk for kirke. Og et veludviklet økumenisk miljø gør, at man også arbejde på tværs af kirkesamfund.

Læs mere om Kirke på vej-initiativet i Roskilde her.

Læs mere om Fresh Expressions of Church og lyt til indlæg ved konferencen

 

Birger Nygaard, 23. sept. 2013