Fortsæt til hovedindholdet
Mission
Hvad er mission?

Hvad er mission?

Kirkens centrale opgave er at forkynde Jesus Kristus som hele verdens frelser. Dette sker hver søndag ved gudstjenester over hele Danmark og i hele verden. Det sker gennem det store arbejde med kristen oplæring af børn og unge igennem kirkeligt børnearbejde og konfirmationsundervisning, gennem kirkehøjskoler og bibelstudie for voksne. Og det sker uden for kirkemurene overalt - lokalt og globalt - hvor kristne i væren, ord og handling præsenterer og repræsenterer deres tro i mødet med mennesker af anden eller ingen tro. 

Mission er således ikke en specialopgave for særligt udvalgte. Udgangspunktet for kristen mission er menigheden. Kristen mission er dybest set, at menighedens medlemmer udlever deres tro og værdier i hverdagens mange situationer. I dåben bliver kristne gjort til Jesu efterfølgere og kaldet til at holde alt det, som Jesus har befalet. For langt de fleste er dette et kald, der udleves i et almindeligt hverdagsliv på arbejde, i familien, blandt venner og som borgere i samfundet. For nogle få udleves missionskaldet i et virke som præster eller i andre kirkelige arbejdsopgaver - eller ved at krydse grænser og blive en del af en anden kultur for at dele evangeliet her (dem, vi nogle gange kalder missionærer).

Kristen mission er ikke at gå i eget ærinde, men at være del af den bevægelse, som Jesus begyndte for 2000 år siden, da han blev sendt til jorden. I Johannes-evangeliet sender Jesus sine disciple afsted med ordene: »Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer.« (Johannes evangeliet kap. 20 vers 21). Det centrale i Jesu budskab var forkyndelsen af, at i kraft af Jesu gerning er Guds rige er kommet nær. Dette budskab har siden da for millioner af mennesker og hele samfund haft vidtrækkende konsekvenser. Den kristne bevægelse lever og vokser og virker i dag over hele jorden. Kristen mission handler således om at tolke og virkeliggøre ind i vores tid, hvad budskabet om Guds rige betyder for mennesker i dag. 

Mission er

  • kirkens inderste væsen.
  • at være sendt af Gud for at tjene verden.
  • at forkynde evangeliet for alle mennesker på tværs af kulturelle og religiøse grænser.
  • at præsentere og repræsentere evangeliet i ord og handling. 

Al mission indeholder

  • vidnesbyrd: om kristentroens betydning
  • forkyndelse: at Guds kærlighed må blive kendt
  • dialog: at tro møder tro i ægte åbenhed
  • diakoni: omsorg og kristent nærvær for næsten på din vej og den, der trænger hjælp et sted langt borte
  • fællesskab: deltagelse i den kristne menighed lokalt og globalt 

Evangeliet er for alle: døbte og udøbte, danskere såvel som alle folkeslag.