Fortsæt til hovedindholdet
Trosfrihed - idekatalog
Opslag i kirken

Opslag i kirken, som synliggør jeres engagement

Når du går ind i Westminster Abbey i London, vil du på vej ind i kirken møde dette skilt, som fortæller om en samvittighedsfange, der pga. sin tro og overbevisning er fængslet af myndighederne i et eller andet land i verden.

I kan let lave noget tilsvarende i jeres menighed. Køb en skilteholder- eller hæng et opslag et centralt sted på kirkens opslagstavle.

Find en person i menigheden, som brænder for sagen og som vil sørge for at finde personer / beretninger, I som menighed gerne vil fokusere på. 

 

På hjemmesiden www.prisoneralert.com findes beskrivelser af en række kristne, der vidt forskellige steder i verden og med forskellige anklager er blevet fængslet. Her kan I få en beskrivelse til brug for et opslag I jeres kirke. Og via denne hjemmeside kan I sende breve til disse fanger.  

Hjælp til information

Der findes masser af kilder på Internettet, der fortæller om kristenforfølgelse. Det er vigtigt at bruge dem kritisk og checke dem i forhold til, hvad andre kilder angiver. Nogle gange fortælles historier énsidigt, så man ikke får dybereliggende, men måske mindre spektakulære årsager til konflikter belyst.

Af gode, troværdige kilder anbefales:

World Council of Churches

Worldwatch Monitor

Forum 18 News Service

Christian Solidarity Worldwide

 

Kontakt gerne danske organisationer for råd og vejledning, fx

Danmission - tlf. 3962 6911

Dansk Europamission - tlf. 4444 1313.

Tænd et lys

Det er for mange en hjælp at kunne tænde et lys for mennesker i nød. Har I en lysglobe i kirken kan du ved skålen med lys sætte et lille skilt, der opfordrer til at tænde et lys og bede en bøn for mennesker, der udsættesl for discrimination og forfølgelsé.