Fortsæt til hovedindholdet
Porvoo Kirkefællesskabet
Hvem, hvad, hvor?

Porvoo - Hvem, hvad, hvor?

Porvoo Fællesskabet består af de lutherske kirker i Norden, Storbritannien og Baltikum (undtagen Letland); den lettiske, lutherske kirke udenfor Letland; de anglikanske kirker i England, Skotland, Wales og Irland samt de episkopale kirker i Spanien og Portugal. Den lutherske kirke i Letland er observatør. 

Porvoo Fællesskabet er ikke en organisation og har ikke noget sekretariat, og kirkerne betaler ikke noget kontingent til Porvoo. Porvoo Fællesskabet fungerer alene ved, at kirkerne har lovet hinanden at ville være kirker sammen og tage del i hinandens liv og samarbejde om relevante emner.

Kirkerne i Porvoo Fællesskabet forbliver selvstændige kirker, men de har lovet hinanden at ville dele informationer, erfaringer og inspiration, som kan være til gavn for de andre kirker.

I praksis foregår arbejdet i Porvoo-regi ved, at en kirke kan invitere de andre kirker til en konsultation om et emne, som er relevant for alle. Det kan fx dreje sig om diakoni, religionsmøde eller samarbejde med migrantmenigheder. På den måde spredes nyttig information mellem kirkerne, uden at det kræver et sekretariat fra Porvoos side til at udføre arbejde.

Ved siden af ad hoc konsultationerne afholdes hvert fjerde år "kirkeleder-møde", hvor både læge og gejstlige repræsentanter for kirkerne mødes og drøfter, hvilke emner det er vigtigt at kirkerne samarbejder om de næste fire år. Hvert andet år mødes de ledende biskopper fra alle kirkerne til et såkaldt "Primates' Meeting", hvis formål først og fremmest er, at de ledende biskopper har et netværk, hvor de kan mødes med deres kolleger. Fra folkekirken er det Københavns biskop, som inviteres med til "Primates' Meeting".

Porvoo-kirkerne har nedsat en "kontaktgruppe" til at koordinere arbejdet i Porvoo-regi. Kontaktgruppen består af et medlem fra hver kirke samt en luthersk og en anglikansk formand. Kontaktgruppen kan ikke tage beslutninger på Porvoos vegne, men den kan koordinere arbejdet, så flere kirker fx ikke inviterer til en konsultation om det samme emne på det samme tidspunkt.

Et af hovedelementerne i Porvoo Erklæringen er den gensidige anerkendelse af hinandens embeder. Det betyder i praksis, at kirkerne anerkender enhver ordination, som er foretaget i en af Porvoo-kirkerne. Hvis en præst skal søge embede i en anden kirke end sin egen, skal vedkommende stadig opfylde de almindelige ansættelseskrav, men ordinationen er altså godkendt på forhånd.

Side 2/8  Næste >>

Porvoo forside