Fortsæt til hovedindholdet
Kontakt
Stifter

Stifter 

Lokal hjælp og rådgivning

Folkekirken er organisatorisk inddelt i 10 regioner kaldet ”stifter”. I hvert stift er der en eller flere ressourcepersoner, som er udpeget af biskoppen til at understøtte det lokale integrationsarbejde og stå til rådighed med hjælp, vejledning og støtte for sognene.

Disse ressourcepersoner mødes regelmæssigt i et landsdækkende netværk for at opsamle og udveksle erfaringer samt drøfte forskellige faglige emner.

Se uddybende beskrivelse af ressourcepersonernes rolle og opgaver.


Aarhus stift

 

Karen Huus

Sognepræst i Gellerup Kirke, Århus
Telefon: 86 25 10 35
E-mail: kaeh@km.dk


Viborg stift

 

Peter Fischer-Nielsen

Stiftpræst for økumeni, mission og religionsmøde samt sognepræst i Højbjerg & Elsborg 
Telefon: 23 99 88 40
E-mail: pfn@km.dk


Haderslev stift

 

Birgitte Rosager Møldrup

Migrantpræst i Vejle Provsti og sognepræst i Kollerup-Vindelev, Jelling
Telefon: 75 87 15 28
E-mail: brm@km.dk

Michael Markussen

Sognepræst i Simon Peters Kirke, Kolding

Islandsvej 14
6000 Kolding

Telefon: 75 52 50 61
E-mail: mima@km.dk

Camilla Henriksen

Migrantkonsulent 

Telefon: 21 47 03 04 

E-mail: cahe@km.dk

På barsel

Se de øvrige migrantpræster i Haderslev stift


Ribe stift

 

Peter Sode Jensen

Leder ved Folkekirkens Tværkulturelle Center
Telefon: 8140 3039
E-mail: pmje@km.dk


Fyens stift 

 

Jens Lind Andersen

Sognepræst i Vollsmose 

Telefon: 30 21 85 55

E-mail: jelb@km.dk


Lolland-Falsters Stift
 

Kasper Høyer

Sognepræst i Vesterborg-Landet-Ryde, Lolland
Telefon: 54 93 93 45
E-mail: kmh@km.dk


Roskilde Stift

 

David Varming Winsløw

Sognepræst i Ølsemagle Kirke, Køge
Telefon: 29 74 49 09
E-mail: dvw@km.dk 

 

Se netværket af migrantpræster i Roskilde stift. 


Helsingør Stift

 

Sacha Borup Grønlund-Arndal

Sogne- og migrantpræst i Haraldskirken
Tlf.: 23 37 83 01

Mail: sabg@km.dk

Michael Rønne Rasmussen

Sognepræst i Ishøj sogn
Telefon: 29603288
E-mail: mrr@km.dk

Morten Miland Samuelsen

Sognepræst i Haraldskirken, Høje Gladsaxe, medlem af stiftsudvalget for migranter

Telefon: 53 62 39 69

Email: mortenmiland(at)gmail.com


Københavns Stift

 

Niels Nymann Eriksen

Sogne- og indvandrerpræst i Apostelkirken, Vesterbro
Telefon: 23 48 04 81
E-mail: nne@km.dk

Peter Hauge Madsen

Sognepræst i Rønne Sogn, Bornholm
Telefon: 56 95 83 95
E-mail: phma@km.dk


Aalborg stift 

 

Simon Kristian Blix Nielsen

International præst i Frederikshavn Provsti

Telefon: 29901630

E-mail: skn@km.dk