Fortsæt til hovedindholdet
Indføring i kristendom
Farsi

Materiale på farsi

Her finder du et lille udvalg af materialer til brug i arbejdet blandt farsitalende i folkekirken. Oversigten indeholder links til online kristne ressourcer, fx videomateriale, digitale bøger, studiehæfter samt farsitalende menigheders sociale medier. Desuden har vi samlet en liste over undervisningsmaterialer og anden kristen litteratur, som kan anvendes i en folkekirkelig sammenhæng. For yderligere spørgsmål om materialer for farsitalende, kontakt sekretariatet eller vores koordinator for farsitalende.

Undervisningsmateriale

Møder med Jesus – Forklaringer til markusevangeliet  

Et studiehæfte til Markusevangeliet for både nye og erfarne bibellæsere. Hæftet er skrevet af lektor i Ny Testamente på Menighedsfakultetet, Morten Hørning Jensen, og er udgivet af Bibellæserringen. Hæftet findes på både farsi, engelsk og dansk. I forbindelse med oversættelsen til farsi blev der lavet nye spørgsmål til samtale, som kan findes på hjemmesiden.


What is Christianity

En simpel introduktion til den kristne tro for personer med muslimsk baggrund. Den er skrevet i 1973 af en amerikansk missionær i Iran med presbyteriansk baggrund og havde oprindeligt den engelske titel ”Beliefs and practices of Christians – A letter to a friend”. Bogens styrke er, at den er skrevet som et brev til en ven og tager udgangspunkt i de spørgsmål, som en muslim typisk vil stille om kristendommen. Svagheden er dens skriftsyn og sakramentssyn, som i en folkekirkelig sammenhæng bør suppleres med anden undervisning.


Explanation 

Explanation er et kursus i kristendom for voksne, der vil vide mere om kristendom og diskutere spørgsmål om Gud, liv og tro. I denne farsi-version har Mogens Kjær bearbejdet materialet med henblik på at gøre det velegnet til dåbsoplæring af konvertitter. Materialet består i den redigerede version af 20 lektioner og er generelt mere omfangsrigt og dybdegående end øvrige folkekirkelige materialer som fx Kristus-vejen.
 


Kristus-vejen  

Et undervisningsmateriale for voksne med muslimsk baggrund bestående af ni deltagerhæfter med hver deres tema og en vejlederbog. Materialet findes på både dansk, arabisk og farsi og lægger op til en dialogisk undervisningsform. Det er udgivet af Folkekirke og Religionsmøde og kan købes i trykt udgave eller downloades gratis på deres hjemmeside.


Katekismus Updated

Et gratis online materiale på farsi bestående af 11 studieoplæg til Luthers Lille Katekismus. Teksten i Katekismus Updated er en opdateret udgave af Luthers Lille Katekismus, hvor sproget er forenklet og tilpasset den moderne læser, ligesom der er foretaget diverse udeladelser og tilføjelser.


Al Massira 

Et undervisningsmateriale med 13 videofilm og oplæg til samtale, som er særligt velegnet til personer fra en muslimsk baggrund. Materialet går på opdagelse i den kristne tro gennem en vandring med profeterne i Gammel Testamente frem til mødet med Messias. I Danmark udbyder Indre Mission og Luthersk Mission kurser, hvor man kan blive oplært til at blive kursusleder for et Al Massira forløb.


Alpha 

Det meget populære kristendomskursus Alpha gennemgår i 15 sessioner de grundlæggende temaer i den kristne tro. Sammen med hæftet kan man købe DVD’en med 15 oplæg på hver 30 min. Alpha bruges meget bredt i kirkelige sammenhænge men er i udgangspunktet rundet af en karismatisk tradition med særlig vægt på erfaringer af Helligånden og med en svag sakramentsforståelse.


Come follow me  

Et kristendomskursus, som er særligt designet til at hjælpe nye kristne fra en muslimsk baggrund. Kurset gør brug af en kombination af selvstudie, samtale og praktisk læring. Ud over farsi er materialet også oversat til en række andre sprog, fx Dari (Afghanistan) og Sorani (kurdisk). Den tilhørende ledermanual kan bestilles på farsi eller downloades på engelsk i en gratis digital version

 


Christianity explored  

En grundindføring i den kristne tro ud fra Markusevangeliet med tilhørende ledermanual. Materialet består af 7 sessioner, som hver er struktureret omkring en bibeltekst, et oplæg og med efterfølgende samtale. Man kan selv holde oplægget eller vælge at benytte DVD-filmene.

 


Luthers lille katekismus med forklaringer

Oversættelse af Luthers Lille Katekismus til farsi. Udgaven indeholder foruden selve teksten til Luthers Katekismus en forklarende kommentar fra 1862, som dog er særskilt markeret i teksten, så man kan vælge kun at læse Luthers oprindelige tekst.

 


Church of love - dåbsoplæring

Den iranskfødte folkekirkepræst fra den fynske valgmenighed Church of Love, Massoud Fouroozandeh, har med støtte fra Fyns Stift lavet dette dåbsoplæringsmateriale bestående af 11 videoer. Undervisningen er på farsi, men videoerne er udstyret med danske undertekster.

 


Video og SoMe-ressourcer


Emmanuel

Et folkekirkeligt menighedsfællesskab i Christianskirken i Århus under ledelse af Naser Rezaeih. Her deles online tilbud via Telegram og Youtube, bl.a. undervisning, bibeltekster, prædikener og online gudstjenester.

 

 


Undervisning fra iranske kirker i London 

North London Church og IFC Church er iranske kirker i London med nogle af de mest anerkendte iranske præster og ledere. Via Telegram og hjemmeside tilbydes solid og teologisk funderet undervisning, prædikener, lovsange samt online gudstjenester.

 


Sat-7 Pars 

En kendt kristen Satellit-TV-kanal, som producerer en lang række programmer på farsi for alle aldersgrupper, der kan streames gratis via deres hjemmeside. Mission Afrika er en af de organisationer i Danmark, som har et partnerskab med Sat-7.

 

 


Shabakeh 7 

En kristen TV-kanal på farsi, som kan ses både via internet og satellit. De fleste iranere kender denne TV-tjeneste.

 

 

 


Time for worship 

En Telegram-kanal, som tilbyder mulighed for tilbedelse og lovsang samt opbyggende og opmuntrende ord til læserne. Hører under Elam Ministry i London. 

 

 

 


Korpu - bibeloversættelse 

Bibeloversættelses-tjeneste på Telegram, som tilbyder kristne artikler, bøger, undervisning og prædikener på sprog og dialekter i Iran og den Centralasiatiske region. Ansvarlig: Feridoon Mokhof, præst i North London Church.

 

 


Tegnefilm på farsi med kristent indhold  

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler har udgivet disse tegnefilm på farsi til børn.

 

 

 

 

 


Kristen litteratur

The Holy bible in persian  

New Millennium Version. Det Nye og Gamle Testamente. Ny oversættelse, sort læder med guldkant og to bogmærker.

 

 

 

 

 


NT + Salmernes og Ordsprogenes Bog 

Anbefales til søgende og de helt nye konvertitter som første Bibel. Det er en god ide for nye konvertitter at læse det nye testamente inden det gamle testamente, da det gamle testamente kan misforstås af nye konvertitter, hvis det bliver læst først.

 


Bibelen på Dari 

Det Nye og Gamle Testamente. Ny oversættelse, sort læder med guldkant og to bogmærker.

 

 

 


Dictionary of the biblical theology, volume 1

Dette er den første af tre ordbøger for bibelsk teologi, oprindeligt skrevet på fransk. Halvfjerds udmærkede lærde og atten specialiserede oversættere har samarbejdet om at fremstille denne klassiker i katolske bibelske studier. Ordbogen præsenterer de vigtigste teologiske begreber i Bibelen på en måde, der er nyttig for både lærde og gennemsnitslæser. 


Children Bible in faris 

Denne bog indeholder bibelhistorier for børn på 6-10 år fortalt på en sjov og vedkommende måde. Bibelhistorierne består af introduktioner, baggrundsinformation og resumeer. Bogen indeholder forskellige sjove facts om bibelske personer som Josva, Rahab, Esther, Mathæus og Maria samt Bibelens forskellige bøger. Sidst fortæller den også hvorfor Jesus kom til jorden og hvordan Gud er involveret i børns hverdagsliv.


Know your bible 

Hvad er Bibelen? Denne bog behandler spørgsmålet om Bibelens inspiration, troværdighed og åbenbaring. Bogen kan være nyttig for konvertitter, da mange muslimer får at vide, at man ikke kan stole på Bibelen, fordi den gennem tiderne er skrevet om igen og igen.


According to plan

Underteksten til denne bog er: "Guds udfoldende åbenbaring i Bibelen". Bogen viser, hvordan Bibelen passer sammen som en helhed og fortæller den udfoldende historie om Guds frelsesplan. Selvom det er skrevet for dem, der ikke har haft nogen formel teologisk uddannelse, vil det også have interessen for dem, der har. En Kristus-centreret, vigtig og meget nyttig bog.


Betrayed 

Den sande og rørende historie om en jødisk far, der følte sig så forrådt, da hans datter blev kristen, at han besluttede at undersøge den nye tro og bevise, at den var forkert. Men hans forskning var ikke så enkel... Mange som overvejer at konvertere til kristendommen, kan identificere sig med personerne i denne bog

 


Your bible 

Dette bibelstudiemateriale indeholder informationer om Bibelens baggrund og inspiration og forklarer hvordan Bibelen kan hjælpe kristne i deres hverdagsliv.

 

 


Basic Christianity  

Bibelstudiemateriale på farsi som forklarer fundamentale dele i den kristne tro og det kristne liv. Denne udgave er god for søgende, som gerne vil finde ud af, om kristendommen giver mening og som ønsker at få en større forståelse for kristen tro. Bogen kan dog være svær for begyndere og mennesker med mindre gode litterære evner.


Divine Suffering  

En samling af originale persiske digte og oversættelser fra mange forskellige kilder. 

 

 

 

 


Disciplined thinking and the healing of the tongue 

En meget anvendt bog hos farsitalende kristne. Mest brugt i forbindelse med cellegruppemøder. Bogen tager også højde for den iranske kultur. Kirkeledere kalder dette et 'must' læst for alle kristne. Alle har sagt noget og ønsket, at de kunne trække ordene tilbage igen: men det er for sent. Vi har alle brug for at tæmme vores tunge. Velkendt konferenceprædikant og rådgiver Dr. Shirvanian beskriver tredive sygdomme i tungen og forklarer for hver enkelt, hvordan disciplineret bibelsk tænkning kan ændre den måde, vi taler på. Bogen er skrevet for iranere og er fuld af eksempler fra persiske ordsprog og livssituationer, der taler til hendes folks hjerte.


Anxiety and peace  

Denne bog er skrevet af den iranske biskop H. Dehqani Tafti. Den handler bl.a. om eksistentialisme og tro på Gud, forsøger at forklare inkarnationen til muslimer, vigtigheden af dialog, alkymien af forandring og betydningen af Jesus.

 

 


People, tasks and goals 

Denne bog indeholder læring om det bibelske tanke om tjenende lederskab og hjælper læseren til at evaluere sit eget lederskab samt teste egne ever. 

 

 


The responsible Christian  

Denne bog giver læseren en klar forståelse af vigtigheden af lederskab i den kristne menighed.

 

 


Deep truth

Denne bog er et dybere kig ind i de store fundamenter for den kristne tro. Hovedkapitlerne handler om Gud, Jesus, korset, opstandelse og Helligånden. Af: Dr. Mehrdad Fatehi, anerkendt teolog og underviser i den persiske kristne verden

 


Knowing God 

Denne klassiker har solgt mere end 1 mio. eksemplarer. Den er skrevet for at hjælpe kristne med at få en større forståelse for Gud og hvordan man kan leve med Gud og opleve ham. 

 

 

 


The Practice of the presence of God  

Denne bog er en tekstsamling med undervisning og visdom fra Broder Lawrence, som var Carmelite-munk i 1700-tallet. Gennem breve og samtaler forklarer og simplificerer Broder Lawrence hvordan man kan gå med Gud - med hjertet. Broder Lawrence ønsker at vise hvordan alle mennesker uanset alder og omstændigheder kan søge Guds fred og nærvær. Hans tilgang til at leve i Guds nærvær er så praktisk og konkret i dag som dengang for trehundrede år siden.


Celebration of Discipline Learning together 

Dette er en persisk oversættelse af Richard Foster's klassiske bog. Forfatteren udforsker centrale spirituelle praksisser i den kristne tro og inspirerer læseren til spirituel vækst. Bogen omhandler de 12 "klassiske discipliner", som er opdelt i tre kategorier: indad, udad og sammen. Forfatteren giver indsigt og eksempler på, hvordan disse discipliner kan blive en del af vores daglige liv og bringe os tættere på Gud. 


Learning together 

Denne persiske oversættelse af den orgininale engelske bog indeholder 25 kapitler for nye kristne og begynder med Bibelen, bøn, lovsang og kristent fællesskab.

 

 

 


True hope for all  

Denne flot illustrerede bog med bibelhistorier forklarer på forskellige måder hvordan vi kan vandre med Gud. Det er en ideel bog til familieandagter. 

 

 


Christ and Christianity among the Iranians vol 1  

Et kort historisk overblik over kristendommen i Iran. Indeholder en sektion med referencer til Jesus i iransk tradition og poesi.

 

 


Christ and Christianity among the Iranians vol 2  

Bogen indeholder et overblik over 1000 års persisk litterær historie. Viser hvad iranske poeter har sagt om Jesus.

 

 


Christ and Christianity among the Iranians vol 3  

Bogen ser på hvordan moderne persiske forfattere beskæftiger sig med Jesus. Handler også om indvirkningen ved Irans kontakt til Vesten med landets opfattelse af kristendommen.

 


The story of God and Man  

Denne bog med persiske vers fortæller historien om Guds åbenbaring til menneskeheden gennem korte historier.

 

 


Who is My Spouse? 

Metoder og veje til at vælge ægtefælle som kristen. En meget populær og anvendt bog om ægteskab, skrevet af den velrespekterede iranske biskop Edward Hovsepian Mehr.

 


Secrets of a succesful marriage 

En af Irans mest respekterede ledere og undervisere, biskop Edward Hovsepian-Mehr, udfolder sin kendskab til Bibelen, til litteratur om ægteskabet og over 25 års erfaring i et ægteskab. Dette gøres i en undervisningsserie fyldt med praktiske redskaber og perspektiver på det kristne ægteskab. Indeholder 10 DVDer med 33 lektioner.


Colouring book for children: the Heroes of the Bible 

Farvelægningsbog til børn, 3-9 år gammel. 15 billeder om temaet ”Gammel Testamentes helte” med kort tekst fra International Children's Bible af Thomas Nelson. 

 


The Costliness of Love  

Præsenterer evangeliet for iranere ved hjælp af Bibelen og persiske digtere. Forfatteren giver udtryk for sine følelser omkring tabet af sin søn. 

 


Spiritual Gifts  

Denne vigtige bog handler om åndelige gaver og hvordan de kan opleves i kirken. 

 

 


The Church

Denne bog forklarer, hvordan enhver troende kan være en del af Guds kirke. Temaet kan være meget nyttigt for nye konvertitter, da mange nye i troen ikke har den store forståelse af, hvad det betyder at være levende, aktive og givende lemmer på legemet med Jesu som hovedet.


A Look at the Trinity  

Den iranske teolog Dr. Mehrdad Fatehi er forfatteren af denne vigtige bog, der på persisk har titlen "Treenigheden - et blik på de kristne Gud". Treenighedens mysterium er vanskeligt at forstå for nogen, men måske endnu mere for troende med muslimsk baggrund. Forfatteren har opdelt bogen i to dele: 1) "Treenighedens fundamenter", der ser på treenigheden i Det Gamle og Det Nye Testamente, historien om, hvordan treenighedslæren udviklede sig, og hvori den består, og 2) "Treenigheden i kristen tro og levende". Da antallet af iranske tilhængere af Kristus vokser hurtigt i disse dage, er dette en meget hjælpsom og vigtig bog skrevet af en iransk forfatter, for iranere.


Sermon on the Mount 

Den respekterede bibellærer og forfatter John Stott mener, at det bedste manifest for, hvad det virkelig betyder at være kristen, findes i Jesu Bjergprædiken. 

 


The Trinity

Kort artikel om treenigheden af Dr Mehrdad Fatehi, iransk præst og bibelunderviser. 

 

 


A History of christianity in Iran  

Dette er en mesterlig og kortfattet undersøgelse med alle de vigtigste problemer og begivenheder i kristendommens lange historie i Iran.