Fortsæt til hovedindholdet
Indføring i kristendom
Engelsk

Materiale på engelsk

Her finder du forskelligt undervisningsmateriale på engelsk om alt fra folkekirken og kristendom i Danmark, til dåbsmateriale, bibelundervisning, og gudstjenestemateriale. Der er både gratis adgang og købsmateriale i både online-, app- og fysisk format, som kan bestilles til din lokale kirke eller projekt. Har du spørgsmål til konkrete materialer eller forslag til manglende materiale, så kontakt os endelig her.

Undervisningsmateriale

Belief and practices of Christians  

Lavet af William M Miller. Millers undervisningsmateriale findes på både engelsk og farsi og er meget brugt. Det er skrevet af en amerikansk, presbyteriansk missionær, som levede en stor del af sit liv i Persien/Iran, hvor han satte sig grundigt ind i bl.a. shi’a-islam. Det er en styrke at det indirekte bygger på islam og besvarer spørgsmål en muslim vil stille og forklarer forskellen på islam og kristendom. Det er skrevet som et brev til en muslimsk ven, der gerne vil vide noget mere om kristendommen. Som sådan har det et personligt præg og er varmt i tonen. Materialet giver en traditionel, konservativ fremstilling af kristendommen; men mange undervisere synes det er udmærket, og at det fungerer fint. Sakramentsynet er svagt og ikke-luthersk. Skriftsynet ligeså. Undervisere skal derfor supplere med stærkere folkekirkelig lærdom på en del områder. Fra 1980.


Christianity explored 

Undervisningen er udviklet af Rico Tice and Barry Cooper fra All Souls Church, Langham Place, en evangelical menighed i Church of England. Det er en meget tekstnær gennemgang af Markus-evangeliet som sættes i relation til dagliglivet. Det findes både trykt og på DVD. En af DVD-udgaverne har undertekster på 11 sprog, bl.a. arabisk og farsi.


9 studies for muslim seekers 

Undervisningsmateriale specifikt til mennesker der tager kontakt til muslimer, og ønsker at fortælle om kristendom i en ramme som muslimer kan forstå.


Online-netværk på engelsk

 

Gudstjeneste på engelsk  

International Church of Copenhagen holder virtuelle gudstjenester på Zoom, inklusiv søndagsskole for børn. Linket er aktivt fra kl. 9:00. Der er "early-bird Bible study" kl. 9:15 til dem som gerne vil have tid til at diskutere søndagens tekster. Selve gudstjenesten starter kl. 10:30. 

Find zoom-linket her.

Skriv til præst Tim Stewart på pastor@internationalchurch.dk, hvis du har spørgsmål.


Café Theology

Café Theology er en time med bibelstudie og teologiske diskussioner, arrangeret af International Church of Copenhagen. Starter hver dag kl. 20:15 (link aktiv fra kl. 20:00). Det er uformelt og kræver ingen forberedelse på forhånd. Temaer vælges med forslag fra deltagerne. Denne gruppe foregår virtuelt på Zoom.

Find zoom-linket her. 


Gudstjeneste og lovsang i St. Albans Kirke

St. Albans Church tilbyder virtuel worship i form af video-gudstjenester, audio-prædikener og inspiration til bøn. Kirken er anglikansk, så gudstjenesteformen virker meget som i folkekirken.

Find kirken her. 

 


Smågruppe 

Small-group - et folkekirkeligt fællesskab baseret i Aalborg, med mennesker der alle har engelsk som andetsprog. Gruppen mødes hver anden tirsdag og læser søndagens tekster, deler spørgsmål, refleksioner og beder sammen. Normalt mødes gruppen fysisk, men pga. coronavirus foregår det på Zoom - en videoplatform. Alle er velkomne til at være med.

Find zoom-linket her.