Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Provstier sætter det lange lys på og styrker arbejdet blandt ukrainere i Danmark

Folkekirkens Ukraine-indsats videreføres i regi af Provstisamarbejdet. Det sikrer en mere lokal forankring, især i landområderne, hvor en stigende andel ukrainere bosætter sig.  

Viktoria Mortensen er folkekirkelig koordinator for ukrainere. Det fortsætter hun med at være i Provstisamarbejdet. Privatfoto. 

Krigen i Ukraine har bragt mange tusinde ukrainske fordrevne til Danmark de sidste par år. Mange af folkekirkens sogne især i landområderne kan konstatere, at en stærkt stigende andel af deres sognebørn har ukrainsk baggrund. Undersøgelser viser, at mange af dem har planer om at blive i Danmark på sigt.

På den baggrund har 14 provstier fordelt over hele landet besluttet at opprioritere en kirkelig indsats for ukrainere. Helt konkret er Viktoria Mortensen blevet ansat som folkekirkelig koordinator for ukrainere. Hun får til opgave at fungere som kulturel og sproglig tolk mellem ukrainere og de danske menigheder. Det betyder, at hun vil være i kontakt med dem om, hvilke behov de har, samt rådgive folkekirkens menigheder om, hvordan de bedst kan række ud til ukrainere. 

Viktoria Mortensen har det forgangne år arbejdet som Ukraine-medarbejder i en tidsbegrænset stilling i Folkekirkens mellemkirkelige Råd og vil med den nye ansættelse nu videreføre arbejdet med et mere lokalt fokus i arbejdet med udgangspunkt i de 14 provstier.

Viktoria Mortensen glæder sig over, at Ukraine-indsatsen kan fortsætte i regi af provstisamarbejdet.

 “Jeg er så glad for, at folkekirken vil fortsætte med at arbejde med ukrainere. Folkekirken har allerede gjort en stor indsats, men der er potentiale til meget mere. Det er nu, det lange seje træk med integration af ukrainere begynder, og især hvad angår ukraineres mentale trivsel kan folkekirken have en vigtig rolle at spille,” siger Viktoria Mortensen.

Poul Erik Knudsen, provst i Ikast-Brande Provsti, glæder sig over den nye satsning: ”Det er meget glædeligt, at provstisamarbejdet styrkes gennem ansættelse af personer med oplagt og naturlig adgang til mange af vores indvandrere og flygtninge fra Ukraine og fra Østeuropa. Her i det midtjyske bor der mange folk herfra, som arbejder på gårdene og i vores industrier og servicefag. De køber huse og bliver naboer, og i mange sogne har menighedsrådene lyst til at få kontakt og lave arrangementer, som er målrettet folkene her. Men hvordan griber vi det lige an og hvordan får vi kontakt? Det er nogle af de spørgsmål, som trænger sig på og som den nye ansættelse kan være med til at hjælpe på vej. Nu handler det om, at det bliver kendt bredt ud i vores sogne, så arbejdet kan komme i gang eller fortsætte mere kvalificeret dér, hvor det allerede er i gang”, udtaler Poul Erik Knudsen.    

Hvad er Provstisamarbejdet?

”Provstisamarbejde om folkekirkeligt arbejde blandt migranter” blev oprettet i 2021 og har til formål at virke for evangeliets udbredelse blandt migranter i Danmark inden for særskilte kultur- og sproggrupper samt fremme deres inklusion i samfundet og folkekirken. Det er et tværgående samarbejde mellem provstier fra hele landet. Formålet er at løse en række opgaver, som ikke kan løses i lokalt regi, men som der samtidig ikke er mulighed for at finansiere på nationalt niveau i folkekirken. Foruden den nye Ukraine-medarbejder der også ansat en farsitalende koordinator for de mere 1500 farsitalende konvertitter i folkekirken.

Alle provstier kan være med i provstisamarbejdet, som man kan læse mere om her. Kontakt Jens Andersen, Jens.Andersen@ft.dk eller Søren Dalsgaard sd@interchurch.dk hvis I ønsker at høre mere om samarbejdet, eller hvis I ønsker at melde jer ind.

Læs mere på denne side

Følgende provstier er med i Provstisamarbejdet:

 

·       Nørrebro Provsti, Københavns Stift

·       Bornholms Provsti, Københavns Stift

·       Greve-Solrød Provsti, Roskilde Stift

·       Slagelse Provsti, Roskilde Stift

·       Lejre Provsti, Roskilde Stift

·       Frederikssund Provsti, Helsingør Stift

·       Sønderborg Provsti, Haderslev Stift

·       Holstebro Provsti, Viborg Stift

·       Ikast-Brande Provsti, Viborg Stift

·       Skive og Salling Provstier, Viborg Stift

·       Sydthy Provsti, Aalborg Stift

·       Aarhus Domprovsti, Aarhus Stift

  Vor Frue-Vesterbro Provsti, Københavns Stift (hjemsted for samarbejdet)