Fortsæt til hovedindholdet
Webinarrække: Plads til forskellighed
Nyheder

Konference: Plads til forskellighed

Konference 31. marts om folkekirkens rolle og muligheder i et Danmark, hvor vi er mennesker fra forskellige kulturer og med hybride identiteter

Plads til forskellighed - konference 31. marts 10.00-15.30 -fysisk- i Odense Domkirke.

På baggrund af korte faglige oplæg fra en teologisk og antropologisk vinkel drøfter vi folkekirkens rolle og muligheder i et Danmark, hvor vi er mennesker fra forskellige kulturer og med hybride identiteter. 

Konferencen bygger desuden oven på webinarrækken om religion og forskellighed som afvikles fra 3. - 24. marts. Læs mere om webinarerne her.

Lektor ph.d. Jakob Egeris Thorsen taler under overskriften: Kirkens rolle i det pluralistiske samfund: at balancere mellem identitet og åbenhed. Jakob kommer med sit bud på, hvad kirkens væsen og rolle er i en pluralistisk sammenhæng, hvad er den diakonale opgave ind i det pluralistiske? Hvad tænker vi teologisk om forskellighed?

Antropolog ph.d. Kristina Kjellin fra Svenska Kyrkan taler under overskriften: Et antropologisk perspektiv på forskellighed i kirken, begreber og praksis. Kristina bidrager også med svenske erfaringer. Kristina Helgesson Kjellin, forskare - Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

 

Præsentationer af erfaringer:

Sognepræst Niels Hviid fra Gellerup deler danske erfaringer om at manøvrere i den nye virkelighed, hvor kulturel og religiøs forskellighed udgør konteksten for kirkens lokale tilstedeværelse og engagement.

Cand. theol. og kirke/kulturmedarbejder i Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense, Daniela Jensen: 'Folkekirke og folkets kirker. Et tysk perspektiv på den danske folkekirke.'

Præst for flygtninge og indvandrere og projektleder for Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde Jesper Hougaard Larsen bidrager med erfaringer fra Odense - udfordringer og vendepunkter i arbejdet.

migrantkonsulent i Haderslev Stift, Biak Chin Par Lian, fortæller om personlige og professionelle erfaringer med at skabe fællesskab på tværs af kulturelle og religiøse baggrunde.

Der bliver tid til at reflektere over sin egen praksis og til at finde kolleger fra andre steder i landet at reflektere sammen med.

Alle deltagere bedes medbringe en god erfaring og en udfordring de står med i det daglige, som de gerne vil have sparring på.

Deltagelse er gratis. 

TILMELD DIG HER