Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Lone samler trådene i stiftet

Det mellemkirkelige Råd har ansat Lone Skov Frølund til at skabe netværk og videndeling mellem aktører i det kirkelige migrantarbejde i Aarhus stift

Lone Skov Frølund. Pressebillede. 

Der sker mange spændende ting i Aarhus stift. Mange kirkelige indsatser i forhold at skabe integration af nydanskere og migranter bliver igangsat. Men der har i længere tid manglet netværk og udveksling af viden og erfaringer på området. Der har været efterspurgt en person der kunne kalde de forskellige aktører sammen.

Med den nylige ansættelse af Lone Skov Frølund er der gode udsigter til at det ønske går i opfyldelse. Hun får til opgave at skabe en netværksplatform og et læringsfællesskab for præster, kirke-kultur-medarbejdere og andre ansatte i stiftet som på den eller anden måde arbejder tværkulturelt. Desuden barsler hun med en stiftskonference om kirkeligt arbejde blandt migranter der finder sted i efteråret.

“Jeg glæder mig til at vi skal blive klogere sammen,” siger Lone Skov Frølund. 

“Mangfoldigheden er over os. Det er en realitet i vores samfund. Fremover bliver vi i folkekirken nødt til at tydeliggøre hvorfor vi er kirke og hvordan vi er relevante for borgere med anden kulturel og sproglig baggrund,” siger Lone Skov Frølund. 

I det daglige vil hun arbejde tæt sammen med Karen Huus, sognepræst i Gellerup, og vil også relatere til det mellemkirkelige stiftsudvalg. Ved siden af har Lone Skov Frølund også en ansættelse som projektleder for diakoni blandt nydanskere i Aarhus syd, en stilling der er blevet til i et samarbejde mellem Samvirkende Menighedsplejer og Aarhus Nordre Provsti. 

Med andre ord er hun godt klædt på til opgaven til at samle trådene i stiftet.