Nyheder fra migrantsamarbejdet
Nyheder

Mød vores nordiske partnere - Finland

I september samledes det nordiske netværk for migrantsamarbejde i et vidensdelingsforum på tværs af de nordiske lande og kirker. Nordic Ecumenical Network mødes en gang om året og deler erfaringer og råd om kirkens arbejde med migranter, især asylansøgere. 

Eline Okko er 26, diakon i Finland og en af vores nordiske partnere

Hvorfor er du en del af dette netværk?

Fordi jeg er interesseret i at høre hvad der sker i de nordiske nabolande, og jeg er interesseret i at få forbindelser, så jeg bedre kan hjælpe de asylansøgere, jeg arbejder med til daglig. Vi får nemlig fra tid til anden Dublin-sager, så hvis nogen jeg kender, bliver udvist til Danmark, prøver vi i kirkerne at komme i kontakt med nogen, som kan hjælpe asylansøgerne, når de kommer til Danmark. 

 

Hvad gør Finland for migranter og flygtninge?

Noget vi gør rigtigt er, at flygtninge får den samme velfærdsydelse, som det finske folk gør. Der er ingen nedskæringer som i Danmark. Det er jeg glad for, og selvom det finske sociale system er kompliceret, er jeg glad for, at de får det samme beløb til at starte deres liv med i Finland. Hver gang nogen antyder, at vi bør skære i velfærdsbeløbet til flygtninge, siger de fleste politikere fra, fordi alle som bor i Finland har den samme menneskelige værdi. Udokumenterede mennesker, altså asylansøgere der ikke er blevet godkendt som flygtnninge, har også ret til at få velfærdsydelser.

 

Hvad kan vi nordiske kirker lære af hinanden på migrantområdet?

Overordnet er det først og fremmest vigtigt at være forbundet med hinanden: at tale sammen og dele oplysninger, så vi kan dele information yderligere med andre lande. Konkret kan vi arbejde sammen om Dublin-sager, så vi kan hjælpe asylansøgere på tværs af landegrænser.

 

Hvad er de største udfordringer for de nordiske kirker generelt?

Kirkemedlemskab. Finlands system er ligesom det danske, hvor folket betaler for medlemskab. Hvad sker der, hvis medlemskabet bliver ved med at falde, og vi får færre ressourcer til at hjælpe folk? Selvfølgelig fortsætter den sociale hjælp, men faldende medlemsskab er en stor udfordring for omfanget af kirkens migrantarbejde.

 

Af Anne Katrine Ebbesen