Nyheder fra migrantsamarbejdet
Nyheder

Mød en ildsjæl: Birgitte Møldrup

Hør fra personerne bag sagen – dem der brænder for at gøre folkekirken åben og tilgængelig for hele folket. 

Birgitte Møldrup er migrantpræst i Vejle Provsti og sognepræst i Kollerup-Vindelev, Jelling.

Hvad er dine opgaver som ressourceperson i det tværkulturelle arbejde?

På vores halvårlige møde orienterer jeg om alt det arbejde, der laves for migranter i vores stift, og skal derfor også holde mig orienteret. Det gør jeg ved at være med i gruppen af migrantpræster i Haderslev Stift, der jævnligt mødes og udveksler ideer og efterspørger løsninger. Som migrantpræst i Vejle Provsti arbejder jeg hver dag i det felt med tværkulturelle mødesteder, undervisning i kristendom til asylansøgere m.m.

 

Hvorfor har du valgt at være ressourceperson?

Jeg sagde ja, fordi jeg allerede var optaget af, hvordan vi kan være folkekirke for nydanskere, og jeg synes det er godt, at vi mødes i gruppen af ressourcepræster og får nyt fra andre stifter og samle kræfterne og får en form for fælles strategi for, hvordan vi bedst bruger os selv og møder nydanskere i øjenhøjde.

 

Har du gode idéer til kirker, som gerne vil i gang med at lave noget tværkulturelt arbejde?

Man skal have en lille idé om, hvem det er man gerne vil være kirke sammen med: Hvor kommer de fra? Hvem er de? Hvad tror de på? Hvor møder vi dem? Osv. Det er altid godt at mødes omkring et måltid, og derudfra kan man spørge og vurdere om der er kirkelige behov, som man kan være behjælpelig med enten i form af tolkning ved højmesser eller om man kan lave særlige gudstjenester med eks. lystænding etc.  – altid i en samtale med dem, som kommer fra andre kulturer, men som vi gerne vil tjene som folkekirke.