Nyheder fra migrantsamarbejdet
Nyheder

Mød de nydanske folkekirker 

I denne tid åbnes samfundet mere og mere - og her har kirkerne alle tiders mulighed for at være ramme om gode fællesskab efter en tid med ensomhed og afstand. Her kan du få inspiration af de kirker som arbejder allermest med integration og inklusion. 

 

Grønnevang Kirke i Hillerød

Sommerfest i Grønnevang Kirke. 

Grønnevang kirke er den slags kirke, der lever og ånder for fællesskabet og folket. Med alt fra et trivselsudvalg i menigheden til Grønnevangsfonden er der mulighed for, at alle typer mennesker kan føle sig velkommen og værdsat i kirken.

Aktiviteter er der mange af, for børn, unge, studerende, indvandre, ældre og ensomme. Alt fra gospel, venskabsfamilier, menighedslejre og sogneture til kristendomsundervisning, studiekredse og retræter – der er både små fællesskaber og større projekter i gang i Grønnevang.

Kirkens initiativer spænder bredt og inkluderer bl.a. en kristen sommerlejr for Sjælsmark-flygtninge. Det fungerer som et frirum for de mange farsi-talende iranere, afghanere og irakere fra Sjælsmark; kristne, der ofte har oplevet forfølgelse, får her en chance for at opleve en sommerlejr – et afbræk fra den nervepirrende og triste ventetid på asylcenteret. Modsat en flygtningelejr er der på sommerlejre fokus på nærvær, sang, aktiviteter, hygge og kristent fællesskab.

Omid o Shadi er kirkens fællesskab for danskere og farsi- og arabisk- og engelsktalende indvandrere. De mødes om undervisning i kristne temaer, gruppesamtaler og socialt samvær. Derudover har kirken gudstjenester for farsi-talende en gang om måneden og en dansk-café hvor nydanskere kan øve sig i sproget og skabe relation til mennesker fra menigheden.

 

 

Apostelkirken på Vesterbro i København

Altergang i Apostelkirken. 

Apostelkirken i København er skarpe på en social-kirkelig integrationsindsats båret af pionerånd og fællesskab. Hver søndag mødes knap 200 unge og gamle, indvandrere og danskere, børn og forældre til gudstjeneste i Apostelkirken.

Kirken har særligt øje for indvandrere og har taget hånd om det store antal iranske asylansøgere i sognet ved at have tolke til at oversætte til hver søndagsgudstjeneste til både farsi og engelsk. Indvandrere er ikke gæster, og Apostelkirken er ikke værter. Det bemærkelsesværdige ved kirken er, at kirkefællesskabet helt ind i kernen er mangfoldigt. Der er ikke en offer-hjælper dynamik mellem indvandrere og menigheden, tværtimod er indvandrere en del af kirkeudvalg og frivilligindsatsen og tager stor del i selve gudstjenesten.

Fællesskabet i Apostelkirken sammenholdes af, at der sættes handling bag ordene i prædikerne - her i form af socialt engagement i én samlet menighed af danskere og nydanskere.Kolding International menighed

Krybbespil i Kolding International Menighed.

Den internationale menighed i Kolding, har med en sognepræst, en tværkulturel medarbejder, et tværkulturelt udvalg, 100 faste frivillige og 100 ad hoc frivillige en bred vifte af tiltag og arrangementer, de tilbyder for folk med anden kulturel baggrund i Kolding og omegn.  

Menigheden er bredt forankret og har kontakt med mange aktører i byen. Der holdes foredrag og oplæg for konfirmander og på uddannelsesinstitutioner, også i samarbejde med det tværreligiøse tro-møder-tro projekt.  

Den har også repræsentanter i Kolding Kommunes Multikulturelle Forum; et forum for etniske foreninger hvor der behandles lokalpolitiske spørgsmål som har indflydelse på etniske og religiøse minoriteters liv og hverdag.  

Aktiviteter er der mange af. Venskabsfamilieordninger mellem kontaktvenner og flygtninge, kvindeklubben ”Kvinder møder kvinder”, internationalt kirkekor, sprogcafé, middag på tværs og weekendlejre for flygtninge og asylansøgere. Derudover årlige events som bl.a. International Christmas Party samt Toner på tværs, et event med musik, dans, digte og international buffet, hvor der normalt deltager 400 mennesker.

 

 

Kvaglund Kirke i Esbjerg

Tværkulturel kvindeklub.

Folkekirkens Tværkulturelle Center (FTC) i Kvaglund Kirke servicerer hele stiftet med tværkulturelt arbejde. De understøtter aktivt by- og landsognene med tværkulturel viden, hjælp til at igangsætte tværkulturelt kirkeligt arbejde samt statistik om sognene.

Af statistikken viser det sig, at i mange sogne, ikke mindst landsognene, er op mod 10 % nydanskere, mange af dem fra Østeuropa (polakker, rumænere mm). Derfor har centeret særligt fokus på Østeuropæere sammen med Haderslev Stift.

Aktiviteter er både velbemandede og vellykkede: international kvindeklub, international mandeklub og sprogcafé, tværkulturelle lejrture og cykelværksted. I sprogcaféen kommer der hver uge både flygtninge, familiesammenførte, østarbejdere og unge udenlandske studerende, og her får de en indføring i dansk sprog og kultur.

Hvert år holdes der en sommerlejr og to weekendlejre, hvor der deltager over 100 personer, mange af dem fra asylcentrene i Hviding og Løgumkloster. Derudover har centeret også hjulpet med at starte et cykelværksted i Esbjerg, hvor der stilles cykler gratis til rådighed for internationale studerende.

 

Tværkulturel mandeklub.