Nyheder fra migrantsamarbejdet
Nyheder

Inspiration og vidensdeling mellem migrantpræster om den nye generation

Den næste generation var i fokus på årets migrantpræstekonference, hvor over 70 nydanske præster fra 32 forskellige migrantmenigheder mødtes på tværs af kultur og teologi. Deltagerne var der for at lære af hinanden, og især for at dele tanker og inspiration om, hvordan kirken kan være hjem for den næste generation unge nydanskere.

Foto: Anne Katrine Ebbesen. 

Stemningen var livlig, festlig og faglig i Middelfart, til Tværkulturelt Centers 11. samling af migrantmenigheder, hvor der både blev delt personlige og teologiske erfaringer om, hvordan den kristne tro i en migrantrealitet i Danmark opleves og udleves. Medarrangørerne fra Folkekirkens Integrationstjeneste, Danske Kirkers Råd og Folkekirkens Migrantsamarbejde tog også del i konferencen. 

Det blev klart for alle på konferencen, at fastholdelse af unge i kirken ikke kun er noget som folkekirken kæmper med. Selvom de fleste deltagere var migranter, var der også efterkommere tilstede - nye generationer som er opvokset i Danmark og har større tilknytning til landet, end deres forældre og præster. De unge nydanskere skal navigere i flere lag af forventninger, fra både deres forældres og danske venners kultur, og det kan rokke ved deres kristne identitet. Kirke og tro kan derfor være svær at finde sig tilrette i og placere et fast sted. Det kan betyde frafald for nogle; et emne som blev taget op til konferencen, og i forlængelse blev der delt erfaringer fra forskellige migrantmenigheder, om aktiviteter for børn og unge som lige præcis imødekommer de unge nydanskeres behov. Børneundervisning, ungdomsforeninger og samtalegrupper blev berettet om.

Gloria Nshuti, præstebarn til migrantpræsteforældre, fortalte om Girl Talk; et initiativ, som to præstedøtre af næste generation har startet, for at imødekomme et behov som de oplevede i deres barndom og teenageår - et fællesskab for unge piger som både er kristne, migranter og danskere. Girl Talk fungerer som et frirum for lige præcis den næste generations helt unikke og helt almindelige problematikker, spørgsmål og tanker. Udover Girl Talk, var der mange ligeså konkrete og inspirerende initiativer som blev introduceret, både på talerstolen og i pauserne, og stort set alle var enige om, at samarbejde er en vigtig og værdifuld i børne- og ungdomsarbejde i kirken.

Fællesskabet på konferencen var på alle tidspunkter familiær og sprudlende. Der blev sunget og bedt sammen mellem foredrag og spændende seminarer om samarbejde mellem kirker, og der var ligeså mange faglige guldkorn som der var inspirerende historier fra deltagerne.

Anne Katrine Ebbesen