Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Vores rådsmedlem Anne Birgitte Reiter får ordet

Det økumeniske handler ikke om at vi skal være ens. Vi gør tingene forskelligt, og dog er vi fælles i Kristus, siger rådsmedlem Anne Birgitte Reiter

Det er vigtigt, at folkekirken har en kontinuerlig udveksling med kirker i andre lande og et samarbejde om de fælles udfordringer vi står med som kirker, mener Anne Birgitte Reiter, der repræsentere Lolland-Falster Stift i Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Foto: Michael Rønne Rasmussen. 

Vores rådsmedlem Anne Birgitte Reiter får ordet

Det økumeniske handler ikke om at vi skal være ens. Vi gør tingene forskelligt, og dog er vi fælles i Kristus, siger rådsmedlem Anne Birgitte Reiter

 

Hvad optager dig inden for det mellemkirkelige arbejde?

”Jeg er meget optaget af at arbejde for og med migranter. Det er vigtigt, at kirken gør sig klar til at tage imod mennesker, der kommer til os og banker på vores dør – lige meget hvilken tro de har.

Jeg mener, det er helt essentielt, at kirken tager imod folk, der kommer fra andre steder. Evangeliet vægter gæstfrihed højt. Derigennem lærer vi samtidig mere om os selv, både som mennesker og som kirke..

Vi er faktisk ikke altid så åbne i en almindelig dansk folkekirkemenighed. Det er selvfølgelig også svært at tale med folk, der ikke kan dansk. Men hvis migranterne ikke oplever en åbenhed i den lokale kirke, så kigger de andre steder hen. Og der er frikirkerne og de missionske kirker måske bedre til at være åbne og rumme folk udefra end de grundtvigske. Det er i hvert fald noget man kan arbejde med og som man bør være i dialog med andre kirker om, så kirkerne i fællesskab kan tage godt imod migranterne.”

Hvordan bør folkekirken engagere sig i det internationale arbejde?

”Det er vigtigt, at folkekirken har en kontinuerlig udveksling med kirker i andre lande og et samarbejde om de fælles udfordringer vi står med som kirker. Selv om vi kan have forskellige måder at løse tingene på, så er mange af udfordringerne de samme, hvad enten det er for kirker i USA, Skandinavien eller Tyskland – fx faldende dåbstal, faldende medlemstal og styrkelse af lægfolket. For eksempel er vi i Danmark gode til at tage fat på udfordringen med faldende dåbstal hvorimod kirkerne i USA er lysår foran i forhold til at styrke lægfolkets rolle i kirken og have en mere inddragende stil.

Kirkerne er nødt til at tale sammen om de fælles udfordringer og inspirere hinanden. 

Jeg sidder i arbejdsgruppen vedr i Det lutherske Verdensforbund, og det optager mig meget. Det er vigtigt, at lutherske kirker er i fællesskab med andre lutherske kirker rundt om i verden. Jeg oplevede selv som præst i en luthersk kirke i USA, hvor vigtigt det var at føle sig som en del af et globalt luthersk fællesskab.

Og her synes jeg, at Det lutherske Verdensforbunds nye strategi for de kommende år, With passion for the World, er meget spændende. Den handler om at støtte kirkernes tilstedeværelse og vidnesbyrd i verden.

Da jeg var med Rådet og bispekollegiet på EU-studietur i Bruxelles i november, fortalte EU-parlamentarikerne, at kirkens stemme næsten ikke kan høres i EU. Turen var en del af den stadige bevidstgørelse om, at kirken skal have en tydeligere stemme i Europa – og det kan kun ske, hvis kirkerne arbejder tættere sammen.”

Hvor foregår der i dit lokalområde af mellemkirkeligt arbejde?

”Vi har haft to begivenheder i Maribo hvor vi har forsøgt at række ud til både nydanskere og gammeldanskere, nemlig en nytårsfest og en sommerfest ved søbredden. Det har været nogle gode og hyggelige arrangementer. De bor mange nydanskere i Nykøbing, så i Nykøbing Kirke holder man jævnligt kulturåben kirke og byder indenfor til fællesspisning.

Desuden skal vi holde økumenisk pilgrimsvandring i september i forbindelse med vores Birgitta-festival til ære for helgenen Birgitta af Vadstena. Vores pilgrimspræst vil stå for pilgrimsvandringen sammen med den lokale katolske præst. Vi kender hinanden godt i kirkerne, og det er spændende at komme på hinandens pilgrimsvandringer og opleve, hvor forskelligt det er. Det økumeniske handler ikke om at vi skal være ens. Vi gør tingene forskelligt, og dog er vi fælles i Kristus. Vi oplever den samme glæde ved at læse i Bibelen. Alle skel ophæves i Kristus.

 

Anne Birgitte Reiter

Medlem af Det mellemkirkelige Råd. Domprovst i Lolland-Falster Stift.

Cand. phil i fransk og Cand.theol fra Aarhus Universitet.

Uddannet i sjælesorg/åndelig vejledning på Teologisk Pædagogisk Center og San Francisco Theological Seminary – og har været præst i en luthersk menighed i Californien i 4 måneder.

Har tidligere været sognepræst på Djursland og ved Skt Knuds kirke i Odense. Var i Nørager med til at oprette menighedsbørnehave og sad derefter i 20 år i bestyrelsen for ”Menighedernes Daginstitutioner” (nu FOBU) . Var i Ebeltoft med til at stifte ”Det varme hjørne”.

Har været retræteleder og timelærer i bøn og spiritualitet på Pastoralseminariet og har stiftet Center for Kristen Spiritualitet. Har i godt 10 år arbejdet med at implementere ”Katekumenatet” i Folkekirken.

Sidder i Folkekirkens Migrantsamarbejdes arbejdsgruppe samt arbejdsgruppen vedr. Det lutherske Verdensforbund.

Er i Maribo formand for Pilgrimshuset.