Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Ukrainsk kirke er nyt medlem i den lutherske familie 

Det lutherske Verdensforbund byder den tyske lutherske kirke i Ukraine velkommen i fællesskabet og minder samtidig om at det brænder på mange andre steder i verden 

Det lutherske Verdensforbund har ved det seneste rådsmøde optaget Den tyske lutherske kirke i Ukraine som medlem. Til venstre ses biskop Henrik Stubkjær ved en afstemning under rådsmødet. Foto: LWF/S. Gallay.

Den tyske lutherske kirke i Ukraine er netop blevet optaget som medlem af Det lutherske Verdensforbund (LVF). Kirken har tidligere været repræsenteret af ELCROS (Evangelical Lutheran Church in Russia and Other States) men på grund af krigen i Ukraine har kirken ønsket optagelse i LVF. På den baggrund har biskop Henrik Stubkjær sammen med de øvrige medlemmer af LVF's Råd valgt at byde den tyske lutherske kirke i Ukraine velkommen som selvstændigt medlem af det internationale lutherske kirkefællesskab. Kirken har 1000 medlemmer og 24 menigheder samt 4 associerede reformerte menigheder.

Frie i troen

Biskop Pavlo Shvarts udtrykte stor glæde over at kirken kunne blive en del af det internationale lutherske fællesskab. “Vi ønsker at forblive frie, og frie i troen,” siger Shvarts og tilføjer med henvisning til situationen i Donbas regionen, at “vi vil blive en forfulgt minoritet, hvis Rusland overtager kontrollen.” Samtidig benyttede Shvarts anledningen til at takke de lutherske kirker i Europa for al den hjælp og støtte og de åbne arme som er kommet de ukrainske flygtninge i møde. Læs mere om biskop Shvarts i dette portræt.

Rådsmødet var det første for den estiske generalsekretær, Anne Burghardt, som reflekterede over sit første år i spidsen for LVF, et år der har været mærket af Covid-19-pandemien. Burghardt konkluderede, at LVF er i fin form og er en organisation præget af bæredygtighed og kontinuitet samt at den bygger på 4 vigtige søjler: 1) At komme de nødlidende til undsætning 2) Fælles teologisk arbejde 3) At dele vidnesbyrdet om økumenisk enhed samt 4) fælles missionsindsatser. Teologisk uddannelse er en hovedprioritet, sagde Burghardt og nævnte Bible Year og Lutheran Identity projekterne som eksempler på teologisk læring på tværs af kulturelle kontekster. Læs mere om Burghardts tale i denne artikel.

Biskop fra den lutherske augsburgske kirke i Polen, Jerzy Samiec, bød desuden velkommen til næste års generalforsamling, der finder sted i Krakow i september 2023 under overskriften ”One Body, One Spirit, One Hope.” Læs mere om det via dette link.

Kirken er en mindretalskirke i Polen, hvor det altovervejende flertal er katolikker. Hvad kirkerne er fælles om, er at hjælpe det meget store antal flygtninge som kommer til Polen fra Ukraine. Her står kirkerne for et betydeligt diakonalt arbejde.

Husk nu resten af verden!

I sin åbningstale ved rådsmødet nævnte LVF’s præsident Musa Panti Filibus at vi ikke skal være blinde for at der er mange krige og konflikter der udspiller sig rundt om i verden, og at vi ikke bør have vores opmærksomhed udelukkende på Ukraine. 

Det vurderes, at der er konflikter i 39 lande, hvilket er med til at skubbe til fødevarekrisen. Desuden er der ifølge FN’s højkommissær lige nu 100 millioner flygtninge og internt fordrevne i verden. Det tal har ikke været så højt siden Anden Verdenskrig. 

Som Filibus nævnte, har de lutherske kirker en vigtig rolle at spille i en verden præget af ufrihed og usikkerhed, ikke mindst qua LVF’s nødhjælpsorganisation World Service, som biskop Henrik Stubkjær er formand for. Læs mere om Filibus' tale i denne artikel.

LVF's Råd mindede ligeledes om de “glemte” konflikter i verden og at der er brug for at arbejde for fred og stabilitet i lande som Cameroun, Columbia, DR Congo, Etiopien, Haiti, Myanmar, Nigeria, Sydsudan, Sri Lanka, Syrien og Yemen. Det kan man læse mere om i denne artikel.