Nyheder
Nyheder

Når verden kommer til Herning

Læs om de spændende internationale kirkelige stemmer, du kan høre på Himmelske Dage på Heden

Olav Fykse Tveit (Norge)
 Olav Fykse Tveit er norsk teolog, præst og dr.theol i økumenisk teologi og har haft en række poster i den norske kirkes ledelse. Siden 2010 har Tveit været generalsekretær i Kirkernes Verdensråd (World Council of Churches), en organisation der har 349 medlemskirker i mere end 110 lande og repræsenterer dermed over 560 millioner kristne i verden, herunder både ortodokse, anglikanske, lutherske, reformerte, baptistiske og metodistiske kirker. Som generalsekretær har Tveit stået i spidsen for globale konferencer om bl.a. fred og forsoning, flygtningehjælp, og klima. Foto: LVF.

 Musa Panti Filibus (Nigeria)
Musa Panti Filibus har et særligt forhold til Danmark. Han er ærkebiskop i Kristi Lutherske Kirke, en kirke som blev plantet for godt 100 år siden af Sudanmissionen fra Danmark. Kirken har over 2 millioner medlemmer og har ulykkeligvis været udsat for angreb og forfølgelse fra muslimske nomader, hvorfor Mision Afrika og Viborg Stift har samlet ind til kirken og appelleret til hjælp og forbøn.
Filibus er præsident for godt 70 millioner lutheranere qua Det Lutherske Verdensforbund, der repræsenterer 145 lutherske kirker verden rundt. Folkekirken spiller en vigtig rolle som medlem af verdensforbundet, blandt andet takket være biskop i Viborg Stift Henrik Stubkjærs engagement i LVFs øverste råd samt som formand for LVFs nødhjælpsorganisation World Service. Foto: LVF.

Anders Arborelius (Sverige)
 Anders Arborelius (t.h.) katolsk biskop i Stockholm stift. Desuden er han karmelittermunk og uddannet i moderne sprog, filosofi og teologi.I 2017 udnævnte Pave Frans I Arborelius som kardinal og er dermed den første nordiske kardinal nogensinde.Arborelius har været aktiv i det økumeniske arbejde i Sverige og er også medlem af Vatikanets Pavelige Råd til fremme af Kristen Enhed. Desuden er han meget optaget af, hvordan kirken kan stå fast i et samfund, der i tiltagende grad præges af traditionstab og sekularisering. Foto: LVF. 

 Mitri Raheb (Palæstina)
Palæstinenseren Mitri Raheb er doktor i teologi og har siden 1988 været præst i den evangelisk-lutherske julekirke i Betlehem. Han optræder ofte i internationale medier og udtaler sig jævnligt om forholdene i Palæstina og har udgivet flere bøger, bla Troen og imperiet og Betlehem under belejring. 
Raheb spiller en vigtig rolle i det palæstinensiske samfund, dels som rektor for Dar-al-Kalima Universitetet og dels som præsident i organisationen Diyar, en organisation der tilbyder forskellige kurser og programmer inden for kultur, kulturarv, sundhed mm. Foto: mitriraheb.org

Najla Kassab (Libanon)
Najla Kassab er libanesisk teolog og er præsident for Det reformerte Verdensforbund samt direktør for afdelingen for kristen uddannelse i den syrisk-libanesiske synode. Kassab er meget engageret i kampen for ligestilling og for kvinders rettigheder, herunder også kvinders adgang til præsteembedet. Hun arrangerer bibelstudier og kvindekonferencer i Libanon og Syrien, hvor hun opmuntrer kvinder til at læse Bibelen med nye øjne og derigennem reflektere over den uretfærdighed og den kønsdiskrimination, de møder i Mellemøsten.
Som reformert presbyterianer, der har boet i Syrien og Libanon, har hun erfaret, hvordan det er at leve som kristen protestantisk minoritet blandt de traditionelle østlige kristne kirker og i muslimske samfund. Foto: WCRC/Anna Siggelkow.

Shukuru Maloda (Zanzibar)
 Maloda har fungeret som provst i den lutherske kirke på Zanzibar siden 2009, en afrikansk ø med 28 etniske grupper og 1,3 mio indbyggere, hvoraf 95% er muslimer og højst 5% er kristne.Maloda er en populær præst og bliver ofte kaldet ”rockpræsten” når han går rundt på øen iført solbriller og forkynder evangeliet fuld af håb og ukuelighed.Pastor Maloda har til hverdag konflikter mellem kristne og muslimer tæt inde på kroppen og arbejder sammen med Danmission for fredelig sameksistens.

Broder Alois (Frankrig)
Broder Alois (t.h.) er prior i det økumeniske klosterfællesskab Taizé, som blev grundlagt i 1940 i Frankrig. De ca. 100 brødre i Taizé byder hvert år tusindvis af besøgende fra mange forskellige kulturelle og kirkelige baggrunde indenfor i fællesskabet. Især unge (bl.a. fra FDF og KFUM & K) holder meget af at besøge Taizé. 
I Taizé lægges der vægt på andagt, fordybelse, hjælpsomhed og enkelthed. I Taizé lever man simpelt og bruger dagene på bøn, refleksion, samtaler og praktisk arbejde. Taizé-fællesskabet har en rig musikalsk tradition, og i løbet af dagen synges og reciteres der bønner og bibelvers og enkle meditative sange på forskellige sprog.Broder Alois er katolik, oprindeligt fra Tyskland og har udgivet flere bøger og repræsenteret Taizé-fællesskabet ved mange offentlige arrangementer. ”Hvis jeg skulle definere Taizé, ville jeg sige: en gruppe mennesker, som tror på, at vi mennesker er én stor familie, og at Kristus er opstået fra de døde for at forene os,” har han udtalt. Foto: LVF. 

 

Når Himmelske Dage på Heden løber af stablen i himmelfartsferien, er der mulighed for at stifte bekendtskab med en række inspirerende kirkelige stemmer fra bl.a. Nigeria, Norge, Palæstina og Zanzibar.

 

Lige siden de danske kirkedage blev etableret i Danmark i 1968, har der været en vægtning af både lokale, nationale og internationale bidrag, og derfor optræder der på Himmelske Dage på Heden i 2019 også en række kendte kirkefolk fra udlandet. 

Klik på pilen i billedserien ovenfor og læs om nogle af de forskellige udenlandske oplægsholdere på Himmelske Dage, som er værd at holde øje med.