Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Medlemsfald: Folkekirken skal blive bedre til at inkludere nydanskere

Hvis folkekirken skal vedblive med at være hele folkets kirke, skal den i højere grad afspejle befolkningen i al sin forskellighed, udtaler formand for Det mellemkirkelige Råd Peter Lodberg med henvisning til nye medlemstal fra Danmarks Statistik

Eritreiske Abel Zemhret har fundet vej til folkekirken. Foto: Christoffer Fryd. 

Folkekirken oplevede sidste år det største fald i antallet af medlemmer siden 1990.  Faldet var på 1,1 procentpoint svarende til 20.728 personer, viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik. Ved udgangen af 2022 var 72,1 procent af befolkningen medlemmer af folkekirken mod 73,2 procent året før.

Sideløbende med det faldende medlemstal er antallet af danskere steget som følge af indvandring. Alene sidste år er befolkningen vokset med over 50.000 indbyggere. Den største gruppe blandt dem er ukrainere. Kun et fåtal af indvandrerne melder sig ind i folkekirken. Derfor falder andelen af folkekirkemedlemmer i befolkningen. I alt er der i den danske befolkning 900.000 indvandrere og efterkommere. 

Folkekirken har siden sin begyndelse været opfattet som hele folkets kirke. Hvis folkekirken skal vedblive med at være hele folkets kirke, skal den i højere grad afspejle befolkningen i al sin forskellighed, mener formand for Det mellemkirkelige Råd, professor Peter Lodberg.

”Folkekirken skal i højere grad invitere og inddrage mennesker på tværs af sprog, kultur og tro ind i folkekirkens fællesskab. Den Danske Folkekirke skal repræsentere befolkningen så vidt som muligt. Tallene taler deres tydelige sprog. Hvis vi lader stå til, fortsætter den nedadgående kurve, og folkekirken bliver i stadigt mindre grad repræsentativ for danskerne. Det er nu der skal skabes en inkluderende kirke. Den Danske Folkekirke skal være for alle- både ny- og gammeldanskere,” udtaler Peter Lodberg.